KOntakta oss
kontakta oss

Det digitala djuret II - hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion?

8 maj, 2019

Datum & tid

Datum: 8 maj, 2019
Tid: 09:30 - 17:00

Plats

Riverside konferens


Den gällande europeiska standarden för klassificeringen av slaktkroppar (EUROP) omfattas inte tillräckligt av parametrar som styr mot upplevd ätkvalitet. Det behövs en mer innovativ affärsmodell med digitaliseringsstöd för att öka förutsättningarna om en högre och jämnare köttkvalitet på nöt och lamm. Organisationerna inom SLU- campusområdet i Skara lyfter frågan och bjuder in dig med intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion. Vi vill träffa dig för att föra dialogen och utvecklingen framåt.

Vi lyfter fram exempel från pågående forsknings- och innovationsprojekt kopplat till köttkvalitet och digitalisering. Satsningar som får stöd av olika EU-fonder som bidrar till västsvensk lantbruksutveckling. Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst. Evenemanget genomförs inom kampanjen Mitt Europa 2019 och med stöd av Fyrbodals kommunalförbund, samt inom ramen för Interreg ÖKS-projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.

Evenemanget kostar 150:-/deltagare, vilket betalas på plats.
Anmälda som uteblir eller avbokar mindre än 5 dagar innan efterdebiteras med 495:-/deltagare.
Anmälan via gronamoten.se senast 29 april.

Program

09.30 Registrering med fika

09.50 Inledning Det digitala djuret
Martin Börjesson, futuramb, inleder.

10.20 Viktiga faktorer som påverkar en god ätkvalitet på nöt- och lammkött
- Uppfödningsmodeller och slaktmetoders påverkan på köttkvalitet/ Katarina A Segerkvist och Anders H Karlsson, SLU
- Vilka smakupplevelser söker vi? /Margrethe Therkildsen, Aarhus Universitet.

11.30 Ny modell för att förutsäga kvalitetskött
Theres Strand, Svenska Köttföretagen, presenterar förslag om tillägg till nuvarande EUROP-systemet för klassificering av slaktkroppar.

12.00 Lunch med diskussionsmingel

12.45 I huvudet på Martin och Lena
Martin Börjesson, futuramb, gör inlägg tillsammans med Lena Klasén, Polismyndigheten.

13.10 Digitala tekniker som stöd för mätning av köttkvalitetsparametrar
- Nya sensorer – hur bidra till nya tekniklösningar inom lantbruksnäringen/ Polisenmyndigheten om tekniklösningar inom polisen och försvaret.
- Digital övervakning av tillväxt genom vågsystem på gården/Hencol.
- Digital klassificering av slaktkroppar enligt EUROP-skalan/Smart Agri Tech Solutions.
- Hyperspektral bildanalys som stöd för objektiv bildanalys för marmoreringsklassificering/SLU

14.45 Kaffe och diskussionsmingel

15.00 Spårbarhet genom värdekedjan
- Ökad spårbarhet genom digitalisering av köttkedjan/Ann-Kristina Lind, RISE
– Beskrivning av blockkedjeteknikens fördelar och framtidens utmaningar i datahantering/ Andreas de Blanche, Högskolan i Väst

15.45 Avslutning

ca 16.00 Eftermiddagsmingel Mitt Europa

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu