KOntakta oss
kontakta oss

Green Valleys med gröna bioraffinaderier

29 september, 2021

Datum & tid

Datum: 29 sep, 2021
Tid: 09:00 - 11:00

Plats

Naturbruksskolan Sötåsen

DEMONSTRATION AV OCH DIALOG OM GREEN VALLEYS SOM AFFÄRSKONCEPT

Vi kan minska vår sårbarhet inom det svenska lantbruket genom att utveckla och förädla produkter från vallodling. Green Valleys har under tre år fördjupat forskning och tester som visar att fraktioner från grön bioraffinering skapar förutsättningar för ökad inhemsk produktion av bioenergi samt högvärdiga fiber- och proteinprodukter. Genom att öka andelen vall i växtföljden kan vi även öka skördar för andra grödor i växtföljden. Som en del i slutredovisning av Interreg ÖKS-projektet Green Valleys bjuder vi in företag inom den agrara näringen som har intresse av aktuell forskning och testade tekniklösningar som ökar värdet på gräs- och baljväxter i en raffineringsprocess. Delta i dialog om hur vi genom nya samarbeten bygger lönsamma och cirkulära affärsmodeller. Läs hela programmet och anmäl dig via Gröna Möten här >>>

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu