KOntakta oss
kontakta oss

Lunchwebbinarie: Del 1 - Cybersäkerhet - Varför är det en ödesfråga?

15 februari, 2024

Datum & tid

Datum: 15 feb, 2024
Tid: 12:00 - 13:00

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering.

Seminarieserie 1 | SmartAgri

Del 1 - Cybersäkerhet  - en ödesfråga?

Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket. Det är nämligen så att lantbruket av flera skäl är en måltavla när det gäller cyberattacker. Då detta är så strategiskt allvarligt hävdar vi att det är viktigt att samarbeta mellan försvaret och civilsamhället. Vi vill ju fortsätta digitaliseringen men göra det på säkrast möjligaste sätt.

Lyssa på Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden som inleder och sedan följer två huvudtalare, nämligen Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

PROGRAM

12.00 Välkommen!
Arrangörer från SmartAgri, Cyberly, Agtech Sweden och Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

12.05 Digitalisering i lantbruket - Var står vi?
Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, inleder och sedan följer två huvudtalare, nämligen Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

12.40 Tid för frågor och diskussion

13.00 Avslut

Anmälan

 

Evenemanget arrangeras av Gröna Möten och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Sista anmälningsdag: 14 februari via www.gronamoten.se
Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag som evenemanget är till den mailadress du anger vid anmälan.

Varmt välkommen!

Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner. Var med redan från början.

15 februari – Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari – Cyberrisker – vad kan drabba mig som lantbrukare?
12 mars – Grundläggande cyberhygien – var börjar jag?
27 mars – Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april – Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Seminarieserie | SmartAgri Cyberly Agtech Sweden

 

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu