Säker digitalisering för lantbruket

Datum & tid

Datum: 15 okt, 2021 - 12 nov, 2021
Tid: 10:00 - 12:00

Plats

Vreta Kluster

Denna kostnadsfria seminarieserie riktar sig till dig som är del av hela lantbrukskedjan och till dig som är intresserad av branschen. Fem fredagar i följd med start fredag den 15 oktober mellan kl 10-12.
Ta chansen att lyssna och ställa frågor till föreläsare och experter inom området. 

Anmäl dig till hela seminarieserien (rekommenderas), eller enstaka tillfällen som passar dig. Seminarieserien är hybrid, vänligen anmäl hur du vill delta på respektive tillfälle.

Du anmäler dig via länken här >>>

Fredag 15 oktober – Påverkan och ansvar i vår digitala värld
Tema: Digitalteknikens möjligheter och vad som händer i omvärlden

Frågeställning: Vad innebär säker digitalisering (innebörd, påverkan och ansvar)? Vilka hot och risker finns det? Omvärldsanalys. Vilka möjlighet ger det lantbruket?
Kl. 10.00–12.00 Föreläsare: Säpo, Sectra, Linköpings universitet (Agtech 2030)

Tillfälle 2. Fredag 22 oktober – Skydda din verksamhets tillgångar
Tema: Kommunikation och infrastruktur

Frågeställning: Hur bygger vi ett robust och säkert lantbruk i hela kedjan och drar nytta av teknikens möjligheter? Hur säkras kommunikationsvägarna?
Kl. 10.00- 12.00 Föreläser: Cygate, Väderstad, Nixu

Tillfälle 3. Fredag 29 oktober – Säkerställ din verksamhets värde och tillväxt
Tema: Riskhantering/ Riskanalys

Frågeställning: Kärnan i säker digitalisering. Sekretess, integritet, tillgänglighet och spårbarhet. Riskanalys kring din affär. Hur förebygger vi ett driftstopp och även investerar i rätt teknik för bästa effekt?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Sylog, Knowit, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Tillfälle 4. Fredag 5 november - Säkra upp hela processen
Tema: Lagkrav och datahantering.

Frågeställning: Vad följer av lag och vilka frågor bör regleras i avtal? Vem äger och har rätt till minn data? Vart går gränsen för privat och offentlig data och vilka risker finns det?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Advokatfirman Delphi, Lantmännen, Erik Zalitis – IT Säkerhetspodden

Tillfälle 5. Fredag 12 november – Hållbar och säker digitalisering
Tema: Verksamhet och gård

Frågeställning: Säkert- lönsamt och effektivt med hjälp av digitalisering och samverkan. Hur gör man i praktiken och hur får in det som en självklarhet i bolagets årshjul?
Kl. 10.00 – 12.00 Föreläsare: Teknikföretagen, Blackert lantbruk

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram