KOntakta oss
kontakta oss

Torkning och lagring av spannmål

1 februari, 2022

Datum & tid

Datum: 1 feb, 2022
Tid: 13:00 - 17:00

LAGRING FÖR BÄSTA KVALITET

Smart Agtech arrangerar en nätverksträff om torkning och lagring av spannmål. Behovet av kunskap kring kvalitet vid torkning av spannmål ökar bland lantbrukarna. Spannmål torkas och lagras hemma på gårdarna i större utsträckning och under längre tid, innan det säljs vidare. Med ett mer varierat klimat här i Sverige ställs ytterligare krav på torkning och lagring av spannmål. Lyssna till föreläsare som kan ge dig verktyg på vägen att arbeta med, för mer kunskap och bättre kvalitet i ditt arbete med torkning och lagring av spannmål.

I Smart Agtech samverkar projekten SmartAgri och Agtech 2030 och tillsammans med Agroväst Gröna möten samarrangeras evenemanget. Vi ser fram emot en intressant eftermiddag. Evenemanget vänder sig i första hand till lantbruksföretagare och rådgivare.

Inför evenemanget sänds aktuell information och länk till mötet ut. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. Anmäl dig senast 2022-01-30.

Läs mer och boka din plats >>>

 

Program

13.00 Inledning
Anders Johansson, Agroväst, berättar om SmartAgri och Smart Agtech.
Per Frankelius, Agtech 2030 och Linköpings universitet, moderator för dagen, fortsätter med agrarhistoria kring lagring, torkning och arbetstimmar/ton.

13.25 GrainCloud
Joakim Larsson, SkandiaElevator, överblick över alla processer och enheter.

13.50 Dynamisk vägning
Phär Oscàr, Motus Weighing, världsunik innovation som effektiviserar fordonsvägningen. 

14.15 DON prognos
Thomas Börjesson, Agroväst, spannmålskvalitet.

14.40 Spannmålstorkning under svenska förhållanden
Nils Jonsson,RISE, om torkning och hantering av spannmål under svenska förhållanden.

15.05 Atlas styrprogram
Ivan Velinov och Jerker Funnemark,Tornum, berättar om styrprogrammet Atlas funktioner.

15.30 Koppla ihop varumärken med lantbrukare
Felicia Johnsson Bittmann, Skira, hur Skira möjliggör mer betalt till lantbrukaren med spårbarhetsersättning.

15.55 RISE pågående torkningsprojekt
Birgitta Raaholt, RISE, pågående torkningsprojekt.

16.20 Långsamma torkningsmetoder av spannmål
Hugo Westlin, RISE, energieffektiv och skonsam torkning.

16.45 Frågor och sammanfattning
Per Frankelius bjuder in till frågestund och sammanfattar dagens tema.


Detta är ett samarrangemang mellan Smart Agtech där projekten SmartAgri och Agtech 2030 samverkar, och Agroväst Gröna möten.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu