KOntakta oss
kontakta oss

”Klimat och biologisk mångfald måste gå hand i hand”

19 juni, 2019

Att arbeta med klimatfrågan utan att ha en strategi för biologisk mångfald kan vara kontraproduktivt. Det menar experten Torbjörn Ebenhard som ger tips om hur företag kan jobba med biologisk mångfald.
Klimatkrisen är på allas läppar, men biologisk mångfald är minst lika viktig.
– Klimatfrågan har trängt ut biologisk mångfald. Men vi måste jobba med båda integrerat annars finns risken att göra stor skada om klimatåtgärder genomförs utan att tänka på biologisk mångfald. Lösningar för klimat ska också beakta biologisk mångfald och vice versa, säger Torbjörn Ebenhard.
Han är forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU samt expert i den svenska delegationen som var med under förhandlingarna av IPBES globala mångfaldsrapport som släpptes i våras (se faktaruta).
”Därför hindras biologisk mångfald i Sverige”
Svårt för företag
Det är inte helt enkelt för företag som vill jobba med biologisk mångfald idag. För klimatet finns koldioxidekvivalenter som alla kan använda och förstå oavsett bransch eller land. Någon liknande måttstock finns inte för biologisk mångfald.
– Problemet är att vi inte ens vet vad som är tillräckligt för att ha en hållbarhet inom biologisk mångfald. Vi har inte definierat vad det innebär, säger han och efterlyser enklare definitioner för att få till en utvärdering och mätning som alla kan förstå.

Torbjörn Ebenhard

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2022 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu