KOntakta oss
kontakta oss

Kundcase

Nedan följer några konkreta exempel på kundcase som SmartAgri jobbat med sedan 2018, samt en lista på de innovationsprojekt som teamet inom SmartAgri jobbat fram i nära samverkan med våra kunder.

FarmGuard - övervakningssystem av stängsel

Tillsammans med Acerni Technology har vi stöttat och varit bollplank kring deras produktidé med ett trådlöst system av elektronisk övervakning av staket kring djurhagar.

Stängsel FarmGuard | Agroväst

GOATI – intelligent övervakning av betande djur

Svarta Räven AB  bedriver i samarbete med SmartAgri ett projekt för  att med hjälp av ny teknik effektivisera och förenkla övervakningen av betande djur.  Genom en app kan djurägaren snart följa djurens position och hälsa.

GRAIN CLOUD – Ett digitalt beslutsstöd för effektivare spannmålslagring

Skandia Elevator AB har kommit en bra bit på väg i sin digitalisering. Genom GrainCloud kan spannmålshanteringen på gården övervakas och styras via en app. Även spåra spannmålets väg från fält till kvarn.

PIGXCEL™ – automatisk vägning av grisar i stallmiljö

Smart Agritech Solutions of Sweden AB  har i samarbete med SmartAgri utvecklat en lösning som automatiskt väger grisar i sin stallmiljö utan att behöva störa djuren. Lösningen hjälper grisproducenten att upptäcka problem och sätta in åtgärder i ett tidigt skede, samt veta när djuren är redo för slakt.

SOLVI  - drönarbaserat beslutsstöd för grönsaksodlare

Solvi AB samverkar med SmartAgri vad gäller utveckling och marknadsintroduktion av en drönarbaserad tjänst som genom bildanalys ger kålodlaren mer exakta skördeprognoser och stöd att optimera odlingen under grödans tillväxtfas.

DYNABULK - Dynamisk vägning utan stopp

Motus weighing är ett innovativt företag i västra Sverige. Deras främsta produkt hanterar tekniken kring dynamisk vägning av exempelvis lastbils- eller traktorekipage. Genom att väga utan stopp ökar kapaciteten vid vägning och det uppstår energimässiga och miljömässiga vinster.

Flödesmätare för flytgödsel

Tillsammans med Ranaverken AB genomfördes ett projekt  för att förbättra och förenkla hur mätning och reglering av flytgödsel sker i samband med spridning. En varierad och anpassad spridning skapar ett bättre nyttjande av gödselns näringsämnen.

Customer case Rana verken | SmartAgri

Innovationsprojekt

Fler exempel på företagsnära innovationsprojekt som SmartAgri är delaktiga i:

Innovativ solhybridbaserad varmluftsprocess för spannmålstorkning - SAMSTER AB

Läs mer här

BUG-IT  - Columella Innovation AB
Läs mer här

Digital klassificering EUROP – SmartAgritech Solution Sweden AB
Läs mer här

Germination Box – Agroväst Livsmedel AB och SLU Alnarp
Läs mer här

Infofusion Fusarium – Agroväst Livsmedel AB
Läs mer här

Multiflow – Imsson Naturbruk AB
Läs mer här

Platsspecifik ogräsbekämpning – Solvi AB
Läs mer här


© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu