KOntakta oss
kontakta oss

DYNABULK - Dynamisk vägning utan stopp

Kundprofil Motus weighing

Motus weighing är ett innovativt företag i västra Sverige. Deras främsta produkt hanterar tekniken kring dynamisk vägning av exempelvis lastbils- eller traktorekipage. Det finns flera fördelar med att väga ingående och utgående leveranser i farten. Genom att väga utan stopp ökar kapaciteten vid vägning och det uppstår energimässiga och miljömässiga vinster. Målet i Dynabulk projektet var att visa dynamisk vägning och analysera hur inleveransprocessen kan utvecklas vid Varaslättens lagerhus spannmålsanläggning. En effektivare mottagningskapacitet vid inleverans av spannmål minskar väntetiderna och effektiviserar även lantbrukarnas tid vid skörd.

Kundens behov

Motus weighing och Varaslättenslagerhus arbetar båda med hantering av bulkråvara. Stora mängder hanteras och oplanerade stopp eller hinder sänker kapaciteten. Företagen vill identifiera flaskhalsar och undersöka hur dessa kan minimeras. Samtidigt var företagen i behov av expertkompetens och önskade samverkan med företag som arbetar med digital teknik och digital kommunikation. Inledningsvis arbetade Dynabulk projektet med att identifiera hinder med hjälp av LEAN och genom att använda äldre invägningsdata skapades det historik kring nuvarande processer. Det uppstår alltid väntetider i en spannmålsanläggning exempelvis när lantbrukaren väntar på analyssvar, men det finns även moment som kan ske snabbare.

Lösningen

Innovationsplattformen SmartAgri som består av Agroväst, Skövde Science park och RISE Jordbruk och livsmedel har givit stöd till företaget genom att gemensamt att formulera en ansökan och hitta samarbetspartners. Ansökan lämnades till Vinnova fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI.

Agroväst har ägt projektet, hanterat administration och varit projektledare. RISE JoLi var operativ projektledare. Övriga projektdeltagare var Motus Weighing, Varaslättenslagerhus och Dynamic precision och RISE Datavetenskap. Dynabulk projektets resultatmål var kartläggning av process och regelverk, utsläpp och bränslebesparing och processanalys. Motus weiging arbetade även med certifikat och typgodkännande. RISE Datavetenskap skapade en simuleringsmodell baserad på 2018 års inleveranser.

Resultaten presenteras på Agroväst hemsida Dynabulk - YouTube.  

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu