KOntakta oss
kontakta oss

FARM GUARD - övervakning av gårdens elstängsel

Kundprofil: Acerni Technology AB

Möt Emma Lönn, VD på Acerni Technology AB. Det nystartade bolaget bedriver utveckling, distribution och leasing av såväl mjukvarulösningar som tekniska produkter med mekaniska och elektroniska komponenter och därmed förenlig verksamhet. Idéen till uppfinningen FarmGuard är Emmas men att hon tillsammans med Niclas Düring ska driva denna produktidé vidare till färdig produkt.

"Vi har fått hjälp SmartAgri i projektet med hur det är smart att tänka till just denna typ av marknad. Sedan har teamet på SmartAgri även varit en coach i olika ansökningsprocesser också, säger Emma Lönn, Projektet har varit helt avgörande för produkten för bolaget."

Emma Lönn, delägare, Acerni Technology AB

Emma Lönn-FarmGuard | SmartAgri
Kundprojekt FARM GUARD - Emma Lönn, Acerni Technology AB

Kundbehov

Många lantbrukare oroar sig för och ägnar mycket tid åt att undersöka och underhålla sina elstängsel. Då majoriteten av inhägnaderna är mycket stora och därmed inte är belägna i nära anslutning till gården medför detta att lantbrukaren dagligen måste åka med motorfordon runt de milslånga stängslen för en visuell inspektion. För de stängsel som skall skydda betesdjur som får och lamm eller grödor så kompliceras inspektionen av nattaktiva vilda djur som tar sig in i dessa inhägnader.

Stängselunderhållet tar mycket tid från andra sysslor på gården vilket kan bidra till att lantbrukare inte nyttjar de betesmarker som finns utan lägger dem i träda eller låter färre djur gå på betesmarkerna och i stället håller dem inom gården för bättre översyn. För en del lantbrukare kan beslutet helt enkelt bli att upphöra med djurhållning eller utsatta odlingar.

Vår lösning

Genom SmartAgri har Agroväst, RISE, Skövde Science Park och SLU gjort en samlad insats för att hjälpa företaget att komma vidare och att göra en utvärdering av sin idé. Utvärderingen visade på ett stort behov inom branschen och en god marknadspotential. Under hösten 2022 beviljades ett EIP-Agri innovationsprojekt. Nästa steg var att koppla ihop kunden med relevant kompetens från partners inom området, och koordinera skrivandet av en ansökan om innovationsstöd.

Stängsel FarmGuard | Agroväst
© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu