KOntakta oss
kontakta oss

Flödesmätare för flytgödsel

Kundprofil Ranaverken

Ranaverken är ett etablerat tillverkande företag utanför Vara. De tillverkar flytgödseltunnor för skandinaviska lantbrukare med svin eller nötkreatur. Företagets lantbruksprodukter är gödselhanteringsteknik från omrörning, pumpning till spridning av flytgödsel. Målet är att förbättra och förenkla hur mätning och reglering av flytgödsel sker i samband med spridning. En varierad och anpassad spridning skapar ett bättre nyttjande av gödselns näringsämnen.

Kundens behov

Ranaverken har arbetat med flödesmätning och reglering tidigare, men köpt teknik från andra leverantörer. Företaget ville undersöka om en annan mätprincip baserad på billiga komponenter var ett alternativ. Samtidigt var företaget i behov av expertkompetens och önskade samverkan med företag som arbetar med digital teknik och digital kommunikation. Inledningsvis arbetade företaget med att identifiera och granska lämpliga komponenter och efterhand initierades flera olika mätningar och försök, först med vatten för bra repeterbarhet, och därefter med flytgödsel hos lantbrukare. Ett modernt användargränssnitt togs fram för att underlätta användning i fält. Det finns ett behov med att uppgradera och digitalisera äldre tankvagnar med flödesmätning och regleringsteknik.

Lösningen

Digitala innovationshuben SmartAgri som består av Agroväst, Skövde Science park och RISE har givit stöd till företaget genom att gemensamt att formulera en ansökan och hitta samarbetspartners. Ansökan lämnades in till Landsbygdsprogrammets innovationsstöd EIP Agri.

RISE Jordbruk och livsmedel har ägt projektet, hanterat administration och varit projektledare. Ranaverken och GBG engineering consultancy AB har arbetat med hård och mjukvara. SLU har deltagit i arbetet vid fältförsök och även vid en förstudie kring NIR kontra NMR teknik tillsammans med RISE Jordbruk och livsmedel. Dataväxt har arbetat med styrfiler och datakommunikation.

Innovationen lanseras på Borgeby 2022.  Arbetet med flödesmätning och reglering fortsätter efter EIP projektets slutdatum.

Att få chansen att utveckla vår produkt på detta sätt med stöd från SmartAgri är en fantastisk möjlighet som bidrar till att vi kan föra både vår verksamhet men framför allt den svenska lantbrukaren framåt!  

Per Fahlgren, Ranaverken

Länk till företagets hemsida: Ranaverken

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu