KOntakta oss
kontakta oss

GOATI – intelligent övervakning av betande djur

Kundprofil Svarta Räven AB

Svarta Räven AB är ett svenskt startup-företag specialiserat på innovation inom jordbruket. Företagets affärsidé är utveckling av ett intelligent övervakningssystem för daglig tillsyn av djur på bete.  Målet är att förbättra och förenkla övervakning för djurägaren samtidigt som djurhälsan för betande djur förbättras. Genom digital teknik blir det effektivare att varje dag se till att djuren mår bra, har god tillgång till betesgräs och att djuren fortfarande är kvar i hagen.

Kundens behov

Svarta Räven var i behov av ekonomiska resurser för att utveckla och testa en prototyp för det tänkta övervakningssystemet. De var även i behov av forskarkompetens inom beteende och hälsa hos betande djur. I första steget för att kunna välja ut vilka olika parametrar som är viktiga att mäta och integrera i den digitala lösningen, samt få ökad förståelse för hur ett sensorbaserat övervakningssystem skulle kunna mäta och följa upp dessa parametrar. I det andra steg var kunden i behov av stöd att validera den teknik som mäter betesdjurs beteende med samtidiga manuella beteendeobservationer.

Vår lösning

Genom SmartAgri har Agroväst, RISE, Skövde Science Park och SLU gjort en samlad insats för att hjälpa företaget att komma vidare.

Agroväst och RISE hjälpte företaget att vässa sin idé och skriva fram en ansökan till Landsbygdsprogrammets innovationsstöd EIP Agri. Närmare 8 miljoner kronor beviljades för utveckling och test av systemet Goati. För att avlasta företaget såväl likviditet som projektadministration så har SLU tagit på sig projektägarskapet, och Agroväst projektadministrationen.

Forskare på SLU har hjälpt företaget att identifiera vad och hur de ska mäta för att kunna registrera avvikande beteende och utskilja rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa. Vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning genomförs tester under betessäsongen 2020, 2021 och 2022 för att validera systemet och säkerställa att det mäter och larmar så som det är tänkt. Syntera och Contourline Technology har ansvarat för utvecklingen av teknik, hårdvara och mjukvara. RISE har bidragit med omvärldsbevakning och teknisk support, och lantbruksföretaget Intakan med ytterligare testmiljö.

Parallellt med innovationsprojektet har Svarta Räven erhållit coachning ifrån Agroväst och RISE för att planera inför lanseringen av produkten på marknaden.

"SmartAgri har varit en viktig part för oss genom deras erfarenhet att driva projekt som vårt. – Tack vare deras breda nätverket så fick vi in rätt samarbetsparter samt satt alla administrativa rutiner åt oss."

Erik Öhlund VD Svarta Räven
© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu