KOntakta oss
kontakta oss

GRAIN CLOUD – Ett digitalt beslutsstöd för effektivare spannmålslagring

Kundprofil Skandia Elevator

Skandia Elevator är ett familjeföretag i tredje generationen som utvecklar, tillverkar och säljer transportsystem för spannmålsindustrin. Företagets omsättning var 20 MEUR år 2020. För att vidareutveckla sin affär hade företaget påbörjat en process för att digitalisera spannmålsanläggningen.

Kundprojekt GRAIN CLOUD - Joakim Larsson, Skandia Elevator

Kundbehov

Skandia Elevator hade identifierat flera kundbehov och såg möjligheter till digital tjänsteutveckling för att möta dessa behov. Företaget såg att en utveckling av systemet skulle bidra till ett ökat kundvärde.

Skandia Elevator hade tagit ett första steg i och med utvecklingen av sitt digitala övervakningssystem Grain Cloud. Med hjälp av en mobilapplikation kunde systemet visa och bearbeta data i spannmålsanläggningen. Men det fanns både önskemål och vilja att fortsätta vidareutveckla Grain Cloud. Tanken var att systemet även skulle kunna:  

  • Optimera spannmålsflödet genom lagringsanläggningen
  • Mer exakt följa upp mängden spannmål
  • Förebygga och larma för att undvika stillestånd i anläggningen
  • Minska slitaget i anläggningen
  • Förutsäga underhållsbehov

Vår hjälp till kunden

Genom innovationsplattformen SmartAgri kunde Agroväst, RISE och Science Park Skövde hjälpa Skandia Elevator att strukturera och se fler möjligheter med ett digitaliserat hanteringssystem. Fler data, nya data, nya mätningar och nya funktioner kunde tillföras till systemet.

Med hjälp av finansiering från Vinnova genomfördes en förstudie för att öka företagets förståelse för hur AI och maskininlärning kan användas i spannmålanläggningar för att skapa ett ökat kundvärde.

Resultaten från förstudien togs vidare till ett innovationsprojekt. Skandia Elevator fick stöd att forma en ansökan om innovationsstöd, samt hjälp att bilda ett projektteam med delvis nya samarbetspartners. Projektet beviljades en finansiering på 500 000 EUR för utveckling och test av det digitala övervakningssystemet Grain Cloud. Övriga partners i projektet är: CNet, Automationsteknik i Lidköping, Varaslättens lagerhus och Hedåkers Säteri.

Tack vare finansieringen är det möjligt att ta hanteringen av spannmålsflöden vidare till nästa nivå där maskininlärningsteknik, AI, befintliga data och ny sensorteknik används för att öka kontroll och spårbarhet av spannmålsflöden. Samtidigt optimeras kapaciteten med hänsyn till anläggningens underhåll. Den nya lösningen skapar tydlig affärsnytta för slutkunderna, samtidigt som den bidrar till att minska klimatavtrycket genom smarta och optimerade processer.

"Projektet har inneburit att vi fått hjälp med att finansiera vår stora satsning på digitalisering av spannmålslagring. Vi har också fått ovärderlig hjälp från innovationsgruppen i att välja ut de viktigast funktionerna för systemet. SmartAgri har projektlett och skött redovisningen mot Jordbruksverket på ett mycket bra sätt. Vi är väldigt nöjda."

Joakim Larsson vice VD och försäljningschef, Skandia Elevator

Läs mer på Skandia Elevators hemsida om Grain Cloud.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu