KOntakta oss
kontakta oss

PIGXCEL™ – automatisk vägning av grisar i stallmiljö

Kundprofil Smart Agritech Solutions of Sweden AB

Smart Agritech Solutions of Sweden AB är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och säljer Pigxcel, vilket är en digital lösning för automatisk vägning av grisar med kamerateknik och AI. Företagets vision är att bidra till en digital omställning inom lantbruket och då specifikt grisproduktion. Lösningen hjälper grisproducenten att upptäcka problem och sätta in åtgärder i ett tidigt skede, samt att veta när djuren är redo för slakt. Lösningen bidrar även till en bättre djurhälsa samt arbetsmiljö genom att grisarna vägs utan att de behöver flyttas.

Kundens behov

Vid första kontakten 2018 var start-up-företaget i behov av att hitta finansiering och lämpliga samarbetspartners för utveckling och test av en prototyp för den lösning som idag marknadsförs under namnet Pigxcel. I ett senare läge, 2021, behövde företaget göra vissa tekniska justeringar vad gäller datahanteringen för att lösningen skulle bli en kommersiellt skalbar produkt.

Vår lösning

Genom SmartAgri hjälpte Agroväst och RISE kunden att göra en utvärdering av sin idé. Utvärderingen visade på ett stort behov inom branschen och en god marknadspotential. Nästa steg var att koppla ihop kunden med relevant kompetens från partners inom området, och koordinera skrivandet av en ansökan om innovationsstöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Efter att finansiering på 380 000 EUR beviljats för utveckling och test av en prototyp, kunde projektet starta med Agroväst som projektledare. Därmed avlastades kunden såväl likviditetsproblem som tidskrävande administration. Övriga samarbetspartners i projektet var bland annat IBM, EC Solutions, RISE, Svensk Mätanalys, Svenska köttföretagen och Buhrenstjerna Farming.

Under 2021 stöttade SmartAgri företaget med en ny ansökan om innovationsstöd, då ytterligare 250 000 EUR beviljades för att utveckla nya datahanteringsstrukturer och algoritmfunktioner och därmed lyfta Pigxcel till en kommersiellt skalbar produkt.

Det första fullskaliga systemet av Pigxcel installerades våren 2022 på en gård i Finland. I pipeline 2022 ligger fler installationer, även i Sverige.

Läs mer om projektet i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev som utkom 2023-09

"Samarbetet med Agroväst och Smart Agri har varit helt avgörande för resultatet av vårt projekt. Vi hade inte kunnat utveckla succén Pigxcel ™ utan deras fantastiska insats."

Matts Lilja, VD

Vill du läsa mer om Smart Agritech Solutions hemsida om Pigxcel? Klicka på länken nedan.

Läs en artikel i Landsbygdsnätverket om produkten. 2023-09

Foto: landsbygdsnatverket.se

Nyhetsartikel | landsbygdsnatverket

Film och artikel i Lantbruksnytt.se

Finansiärer

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu