KOntakta oss
kontakta oss

SOLVI  - drönarbaserat beslutsstöd för grönsaksodlare

Kundprofil Solvi AB

Solvi AB är ett Göteborgsbaserat start-up-företag som grundades 2016. Deras affärsidé är att göra avancerad drönarteknik tillgänglig och enkel att använda för alla som arbetar inom jordbruket. Deras lösningar samlar in exakta uppgifter via sensorer om växtstatusen i fältet, och genom analysverktyg får lantbrukaren reda på fältets variationer och kan baserat på denna data sätta in åtgärder för optimal skörd, samt göra mer exakta skördeprognoser.

Kundens behov

Solvi hade en idé om en ny drönarbaserad tjänst för att hjälpa grönsakodlare att göra tidigare och mer exakta skördeprognoser. I steg ett fanns ett behov av att verifiera idén med slutkunderna, samt identifiera de parametrar som var viktiga för odlarna att kunna mäta. I steg två fanns ett behov av ekonomiska resurser och samarbetspartners för att utveckla och testa en prototyp av lösningen.

Vår lösning

Genom SmartAgri fick Solvi stöd av Agroväst och RISE att komma i kontakt med frilandsodlare och rådgivare för att verifiera sin idé och att ta fram en kravspecifikation för ett drönarbaserat beslutsstöd. Därefter ansöktes om medel ifrån Landsbygdsprogrammet för en förstudie, och därefter för ett innovationsprojekt. I maj 2019 beviljades 2,7 miljoner kronor för utveckling och test av en prototyp av en drönarbaserade tjänst som ger odlaren mer exakta skördeprognoser och stöd att optimera odlingen under grödans tillväxtfas. Agroväst har varit projektägare för att avlasta Solvi projektadministrativt och likviditetsmässigt. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med rådgivare och odlare, bland andra odlare anslutna till MOEK och rådgivare anställda av HIR Skåne.

Utöver stöd att utveckla produkten efter målgruppens önskemål har SmartAgri har hjälpt till med coachning för att bygga upp försäljningen av Solvis tjänster. Det har handlat om allt från hur man väljer distributörer och hur man jobbar med dessa på distans till etablering av distributörsavtal och presentationsmaterial. Alltid med fokus på nyttan för kunden genom att använda Solvis tjänster.

Tack vare stödet finns nu en produkt på marknaden som nu har fått ett bra fotfäste och användarna ökar för varje månad som går. Största marknaden idag är USA, men även Sverige och Europa börjar se nyttan med denna tjänst.

"SmartAgri har varit till stor hjälp för Solvi med stöd inom framförallt sitt nätverk med samarbetsparter, slutanvändare  och sitt stöd i affärsutveckling. Bl a genom regelbundna möten med SmartAgris affärscoach har vi kunnat navigera utmaningarna inom sälj och marknad och tack vare det, är vi idag i en ny och spännande expansionsfas där vi etablerar oss på den Nordamerikanska marknaden."

Igor Tihonov, VD Solvi AB

Läs mer på Solvis hemsida

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu