Läge att slå upp fler dörrar

AGFO:s Lovisa Madås inväntar fler popup-butiker som ser till hela hållbarhesspektrat. ”Slå upp dörrarna, jag är redo”, skriver hon i en spaning. 

Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig här

Nyligen testades Klimatbutiken, en popup-affär där konsumenter kunde handla mat för sin veckobudget i koldioxidutsläpp. Framöver hoppas jag se fler popup-satsningar – för hållbarhet och mat spänner över många delar. Något som till exempel Coop visar i sitt spindeldiagram baserat på tio hållbarhetsparametrar.
Vem blir först med en popupbutik som vägleder och bygger kunskap om biologisk mångfald? Fältet är öppet och behov finns.
Vår ekonomi och ekologiska hållbarhet kräver ett fungerande ekosystem, över hälften av världens BNP är beroende av naturens ekosystemtjänster på något sätt. I nyligen publicerade State of Nature in the EU framgår att läget är tufft för många arter i EU. Endast 15 procent av naturtyperna och 27 procent av arterna mår bra. I september släpptes den femte FN-rapporten om biologisk mångfald och den visar att inget av de 20 mål som antogs 2010 har nåtts, och att sex mål delvis är uppfyllda.
Många svenska företag har klimatmål men saknar mål för biologisk mångfald. Ecogain biodiversitetsindex, som mäter hur de största svenska och nordiska företagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar, indikerar dock att det börjar röra på sig. Senaste mätningen visar att fler och fler börjar inse

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram