KOntakta oss
kontakta oss

Lunchseminarier våren 2024 - Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

19 januari, 2024

Välkommen på fem lunchseminarier som Gröna Möten kommer att hålla under våren med Tema: Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld. Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.
Seminariet är ett samarrangemang mellan plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lunchseminarie Osääkerhet i cybervärlden | SmartAgri

Under våren 2024 arrangerar Gröna Möten en serie digitala lunchseminarier som består av 5 delar med korta föreläsningar följt av diskussioner.

15 februari - Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?
12 mars - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?
27 mars - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Del 1 - Cybersäkerhet - Varför är det en ödesfråga?

Lantbruket har idag kommit att bli oerhört framgångsrikt, inte minst tack vare digital teknik. Under det här lunchseminariet inleder vi med frågan var lantbruket egentligen står när det gäller digitalisering.

Vi ställer också frågan vilken roll lantbrukaren har i Sveriges livsmedelsförsörjning och försvar. Men sedan tänker vi fokusera på vilka cyberhot och andra säkerhetsrisker som finns i samhället i stort – och särskilt i lantbruket. Det är nämligen så att lantbruket av flera skäl är en måltavla när det gäller cyberattacker. Då detta är så strategiskt allvarligt hävdar vi att det är viktigt att samarbeta mellan försvaret och civilsamhället. Vi vill ju fortsätta digitaliseringen men göra det på säkrast möjligaste sätt.

Karolina Muhrman och Per Frankelius, Organisations- respektive innovationsledare i Agtech Sweden, inleder och sedan följer två huvudtalare, nämligen Patrik Sandgren, Ansvarig för Forskning, innovation och industriell utveckling på Teknikföretagen och därefter Mattias Elfström, Överstelöjtnant i Försvarsmakten.

Se inspelningen från Del 1

Seminarieserie 1 | SmartAgri

Datum: 15 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 2 - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?

Vi lever i en värld där andelen brott inom vår IT & informationsstruktur ökar. Vad är det som kan hända och hur drabbar det mig som enskild lantbrukare/företagare? Vi kommer under det här tillfället lyfta exempel på vad som hänt eller varit nära att hända, samt vilka konsekvenser det kan innebära.

Matproduktion är bärande för vår överlevnad och är därför strategiskt viktigt för samhället. På grund av detta är lantbruket utsatt för cyberhot från såväl länder med onda avsikter som enskilda brottsutövare. Redan har USA drabbats av allvarliga cyberattacker mot matproduktionen och i Sverige har både exempelvis Lantmännen och Coop drabbats. Också för den enskilde lantbrukaren är störningar av digital teknik en allvarlig sak som måste förebyggas och hanteras på bästa sätt.

Lyssna till:
Marcus Nohlberg, Lektor i datavetenskap, Högskolan i Skövde
Trender inom cybersäkerhet och vad kan hända en småföretagare.
Johannes Eriksson, Informations- och IT-säkerhetschef, Lantmännen
Hur kan den enskilda lantbrukaren minska sårbarheten inom svenskt jordbruk?
Jan Johansson, Senior forskare inom position, navigation och tid, RISE
Hur påverkas lantbruket av senaste tidens GPS-störningar?

Missa inte att vara med på denna serie.
Sista anmälningsdag 27 februari!

Välkomna!

Datum: 28 februari
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 3 - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?

Beskrivning: Cyber och informationssäkerhet kan låta avancerat, men faktum är att grunden är enkel och börjar med din personliga cyberhygien.

Precis som att du inte håller upp dörren till lokalerna för vem som helst bara för att den har en gul väst på sig, så gläntar du inte på dörren till digitala utrymmen genom lätta lösenord på postit-lappar.
Men människor gör misstag och vi företagare får göra vårt bästa för att skydda våra medarbetare och våra företag.

Numera är cyberattacker inte ovanliga och det är sällan som den drabbade är det direkta målet. Men ett mindre företag kan lätt slås ut då en leverantör faller och data går förlorade. Eller för att man helt enkelt inte kan fakturera på flera dagar.
Precis som vi låser och larmar våra maskiner och våra lokaler ska vi göra även med våra digitala tillgångar. Alla behöver inte ha tillgång till allting, alltid. Och när det ändå råkar bli fel eller någon har tagit sig in, så har vi en checklista för hur vi hanterar även den akuta situationen i den digitala världen.

Handfasta tips utlovas!

Arrangör: Cyberly

Sista anmälningsdag 11 mars!

Datum: 12 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 4 - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter

Beskrivning: En introduktion till lagstiftning om data, cyber och säkerhet från EU - NIS 2 Cybersäkerhetsakten (CRA) som ska implementeras detta år.

Konsekvenserna för den som inte känner till, och följer reglerna, kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de vi numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledning. I den nya lagstiftningen omfattas även även små företag i hela livsmedelskedjan.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Datum: 27 mars
Tid: kl. 12.00-13.00


Del 5 - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Beskrivning: Hur gör man en avvägning mellan cyberskydd och värdet av data i dataflöden? Går stulen utrustning som innehåller data att göra värdelös för tjuven? Hur ställer sig försäkringbolagen till området?

Detta är någora av de frågor som vi ska titta närmare på under dagens lunchseminarie.

Länk till anmälan och program kommer inom kort!  

Datum: 18 april
Tid: kl. 12.00-13.00

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 2024-01-SmartAgri-Seminarie-serie8-1-1024x576.jpg
© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu