Mäktigt organ svänger i prestigefråga

För tio år sedan var FAO:s framtidslösning kraftigt ökad matproduktion och ett intensifierat jordbruk. I dag kritiserar man i stället samma resursintensiva jordbruk för att orsaka allvarliga miljöproblem och ändå inte kunna mätta världens befolkning. Vinden har vänt inom FN:s äldsta fackorgan.
”En värld utan hunger och fattigdom” är målet för FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan FAO. Det har dock visat sig vara en mycket svår uppgift och den har inte blivit enklare, trots att dagens livsmedelssystem producerar ett stort överskott på mat. Länge minskade antalet undernärda i världen, men 2015 vände trenden och antalet hungriga i världen har sakta ökat till 820 miljoner människor.
Varannan människa under- eller felnärd 2030
Räknar man dessutom med alla de människor som har en ”måttligt” otrygg livsmedelsförsörjning, det vill säga de som inte kan äta tillräckligt med bra mat varje dag för att täcka sitt näringsbehov, handlar det om var tredje människa i världen. En ganska stor grupp av dessa människor, men inte alla, lider också av övervikt. Om dagens utveckling fortsätter kommer varannan människa att lida av någon form av undernäring eller felnäring 2030.
Kanske är det detta skrämmande facit som har fått FAO att propagera för en betydligt mer komplex lösning på fattigdom och hunger än

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram