Med etiken som kompass i matfrågan

Vad innebär det att något är naturligt? En fråga som forskaren och filosofen Per Sandin har arbetat med i 20 år. ”Nästa steg kommer nog när vi får in en konsumentnytta i debatten”, säger han.
– Man benämner ofta naturlig som något positivt och ursprungligt medan ordet onaturlig indikerar det motsatta. Det är värderingar som kommer i dagen. Om nu det naturliga är något som definieras som bra så måste vi ställa följdfrågan ”varför är det naturliga bättre?”, säger Per Sandin, lektor i bioetik och miljöetik på Sveriges Lantbruksuniversitet och docent i filosofi vid KTH.

Bioetik och miljöetik: Bioetik är livsvetenskapernas etik. Miljöetik handlar om människans moraliska förhållningssätt till den ickemänskliga naturen.

Han tar ”GMO-fria” popcorn, som säljs i länder där GMO (genetiskt modifierade organismer) tillåts, som exempel.
– Majs är en urgammal kulturväxt som har genmodifierats i årtusenden. Om man inte hade gjort det hade vi inte haft några popcorn i dag, förklarar han.
Per Sandin har forskat i miljöetik sedan 1999 då han skrev sin avhandling om försiktighetsprincipen. Nästa stora fråga för EU-domstolen att ta ställning till är användningen av Crispr-teknik inom kommersiell livsmedelsproduktion.

Försiktighetsprincipen
Tillämpas i den svenska miljöbalken och i alla EU-förordningar och innebär följande: Om osäkerhet råder om huruvida en ny teknik eller politisk

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram