Megaföretag något på spåren

10 av världens största företag inom mat, som Walmart, Tyson Foods, Dole och Nestlé, bygger en gemensam blockkedja för att förändra hur industrin spårar mat över hela världen.
När dåliga, och i värsta fall, livsmedel som har fuskats med, upptäcks börjar ett intensivt spårarbete. Trots det är det få företag som har spårbarhet ända från fält till tallrik. Inte heller myndigheter eller organisationer. Ofta vet man ledet innan och efter, men inte översikten över hela kedjan.
Med hjälp av blockkedjeteknik har de tio jätteföretagen under ett års tid genomfört tester för att spåra mat över hela världen, från gård till butik. Om något går fel vet man exakt var det började och varför.
Food Trust heter den gemensamma satsningen som ska användas främst för att förbättra återkallelser av livsmedel, identifiera vad felet är och undvika att konsumenter utsätts för risker.
– Du får realtidsdata vid varje tillfälle på varje enskild produkt, säger Frank Yiannas, vice vd för livsmedelssäkerhet vid Walmart, till The Wall Street Journal.
Trots att man vanligen är konkurrenter gör man satsningen för att ”åtnjuta konsumenternas tillit”, enligt en Nestléchef.

Blockkedja
Inom livsmedelsbranschen kan blockkedjan användas som ett verktyg för att öka transparensen och spårbarheten i försörjningskedjan. Syftet är att minska riskerna för fusk och

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram