KOntakta oss
kontakta oss

Mer än ett klimatneutralt lantbruk

2 augusti, 2019

Från hyperloop till proteinkoncentrat – hur kan ett klimatreparerande jordbruk se ut? Gästspanaren Kjell Sjelin delar med sig av sina erfarenheter och visioner.

Den här spaningen publicerades först i vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp dig gratis här 

Jord- och skogsbrukets två roller är att förse oss med mat, fibrer, rik biologisk mångfald och samtidigt reparera livsuppehållande system som tex att lagra in kol för ett stabilt klimat.
Jag är glad för att kunna bruka en diversifierad eko-gård norr om Uppsala, där jag kan fundera och göra en del kring lantbrukets hållbarhetsfrågor. Vi har bland annat en handfull olika demonstrationsodlingar av matproducerande mångåriga växter, perenner, som i dag är fler än 150 stycken under fortsatt utökning.
”Storskalig möjlighet att samla in växthusgasen koldioxid från atmosfären och lagra in den i växter och i marken”
Vi inom jord- och skogsbruket, som använder fotosyntesen i våra växter har en unik, storskalig möjlighet att samla in växthusgasen koldioxid från atmosfären och lagra in den i växter och i marken. Den kolinlagringen bör vara vida större än det utsläpp av klimatgaserna lustgas, koldioxid och metan som odlingen och livsmedelssystemen i övrigt ofta innebär idag.
Hur kan då ett klimatreparerande lantbruk se ut? Här följer min vision i några punkter:

Odla fleråriga växter till livsmedel och

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu