KOntakta oss
kontakta oss

Miljonsatsning på lantbruksinnovation

18 mars, 2021

Snabbfotade små och medelstora företags förmåga att utveckla idéer till lönsamma innovationer kommer skapa tillväxt och hög sysselsättningsgrad i Västra Götaland. Vi behöver främja nyföretagande, företagsetableringar och stimulera entreprenörskap för att upprätthålla konkurrenskraft. Detta säger den nya utvecklingsstrategin för Västra Götaland under rubriken långsiktiga prioriteringar. 

Områden med särskilt stor betydelse för regionen är vår livsmedels- och bioenergiproduktion och det krävs satsningar på internationalisering, kompetens och kunskapsutveckling i samverkan med institut och akademi. Strategin talar också om vikten att det finns aktiva och för företagen naturliga nätverk som grund för nya samarbeten och kunskapsöverföring. 

SmartAgri lotsar i din process

Regionalt producerade livsmedel och bioenergi är efterfrågat och många företag går på högvarv och i invanda hjulspår. Det behövs konkreta verktyg och stöd som är tillräckligt attraktiva för att företagen ska allokera resurser för kompetensutveckling och tid för implementering av ny teknik.  

Innovationsplattformen SmartAgri har bred kompetens när det gäller att bygga nya samarbeten, allokera finansiering som kan frigöra resurser från företagen samt att driva idéutvecklingsprocessen i mål. Ett av de verktyg som visat sig fungera mycket väl är innovationsstödet EIP-Agri. Därigenom kan din idé utvecklas till innovation med finansiellt stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  

Verktyg som frigör resurser

I början av mars meddelade Jordbruksverket att det nu finns nya medel att söka inom EIP-Agri. Hela 110 miljoner finns totalt tillgängliga för projekt som ska vara avslutade senast 5 april 2025. Ansökningar kan lämnas in löpande under året och beslutsmöten hålls fyra gånger under 2021. SmartAgri känner väl till hur du ska planera inför en ansökan och ger stöd även i själva ansökningsförfarandet. Genom SmartAgri kan du även få tillgång till resurs för projektledning, kommunikation och administration. 

Förverkliga din idé med oss

 Har du en idé du vill vidareutveckla kopplat till lantbruk, är du entreprenören som drömmer om att starta eget företag inom de gröna näringarna baserat på din idé? Eller söker du kanske samarbete med drivande företagare som kan förädla din innovation och bära den ut på marknaden? Hör av dig till oss. 

Kontakta SmartAgri 

Läs mer om EIP-Agristödet 2021 

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text och redigering

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu