Nordisk diet på tapeten

Stockholm Resilience Center var snabba med att ge den globala EAT-Lancet-rapporten ett nordiskt perspektiv. Kajsa Asp Jonson, Leg. dietist, var på plats på Chalmers när forskare diskuterade en svensk anpassning till EAT-Lancet.
Hur kan vi, i Sverige, äta för hälsans och planetens bästa? Det diskuterades vid ett seminarium på Chalmers tekniska högskola i oktober.
Bland talarna fanns Amanda Wood, forskare vid Stockholm Resilience Center och Rikard Landberg, professor i Food and Health vid Chalmers. I det avrundande panelsamtalet fanns även representanter från LRF, Livsmedelsverket, RISE med flera.
De var eniga om att hälsa, klimat och miljö går hand i hand och konstaterade att det är mer realistiskt och effektivt att möta individen där hen är och ta små steg i rätt riktning, än att sätta för höga mål.
”Om vi kommer till rätta med maten
löser vi många globala utmaningar”
– Mat berör oss på många sätt, från molekylerna i kroppen till frågor om framtid, miljö och klimat. Vi har kopplat ihop de olika dimensionerna, sade Amanda Wood.
Ohälsosamma matvanor är en betydande grund till ohälsa i världen, undernäring såväl som fetma. Matproduktionen driver en stor del av klimat- och miljöpåverkan och är samtidigt sårbar för förändringar som stigande medeltemperatur och torka.
– De nordiska näringsrekommendationerna, NNR, vilar på en solid vetenskaplig

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram