Norge en tungviktare inom agtech

Norsk agtech frodas av flera skäl. Edvard Bergiton Iversen vid AgriTech Nordic avslöjar varför och tipsar om startups.
Vad gör AgriTech Nordic?
– Vi är ett nätverk där startups, investerare, politiker och industri från skog, akvakultur och jordbruk möts och bidrar till innovationer, säger Edvard Bergiton Iversen, projektkoordinator vid AgriTech Nordic som har sin bas i Steinkjer norr om Trondheim.
Hur mår agtech-sektorn i Norge?
– Den mår extremt bra. Om man räknar bort de etablerade företagen så rör det sig om ungefär 50 startups. Faktum är att fem av de tretton hetaste startupbolagen som lyftes fram vid World Agri-Tech Innovation summit i oktober var från Norge. Vi skrev om det i Agfunder.
 
AgriTech Nordics kartläggning visar över intressanta startups inom agtech i Norge.
Vad beror framgången på?
– Vi är bra på att dra startupbolagen vidare och utveckla dem. Men en stor del handlar om vårt utbildningsväsen. Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, NMBU, är topprankat i världen inom agtech och jordbruk. Även Norges teknik- och naturvetenskapliga universitet, NTNU, ska nämnas. Forskningsmöjligheterna här är goda. Många projekt från NMBU, som exempelvis Foods of Norway, har gett mycket bra forskning. Sedan är Innovasjon Norge en stor grund till det goda innovationsmiljön genom att det finns en klar struktur och metod för startupbolag att tidigt

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram