KOntakta oss
kontakta oss

Nu startar Smart Agtech - teknikbolag med lantbruksinnovationer efterlyses

26 februari, 2020

Idag är det officiellt att SmartAgri och Agtech 2030 etablerar samarbetsplattformen Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera nya innovativa tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Detta ska göras genom att sammanföra kompetenser och nätverk inom de två nuvarande projektens miljöer inom Västra Götaland och Östergötland.

SmartAgri är ett projekt i Skara, som sedan drygt 2 år, bygger på ett nära samarbete mellan de tre aktörerna Agroväst, RISE och Science Park Skövde. SmartAgri har framgångsrikt hjälpt mindre teknikbolag att komma vidare med sina idéer och innovationer, främst genom att vara delaktiga i olika typer av ansökningar.

Agtech 2030 är ett Vinnväxtinitiativ som koordineras av Linköpings universitet och basfinansieras av Vinnova. Syftet är att etablera en innovationsmiljö och aktivt verka för att möta behoven i morgondagens lantbruk. Inom Agtech 2030 ingår, förutom Linköpings Universitet, även Science Park Mjärdevi, Vreta Kluster och AgroÖst.

Ny samverkansform

Foto: NASA

Den nya satsningen Smart Agtech handlar om att Agroväst och Agtech 2030 i samverkan ska finna ännu bättre former för att stödja företag inom lantbruksteknik.

–  En central del för Smart Agtech är att utbyta metodkompetens vad gäller att stimulera förnyelse och innovation bland agtechföretag. Detta ska vi göra genom att aktivt hjälpa ett antal teknikbolag i våra områden. Därför efterlyser vi nu teknikbolag med idéer kring olika innovationer, säger Matilda von Rosen vid Agroväst tillika projektledare för Smart Agtech.

I satsningen ingår att skapa en gemensam verktygslåda för affärsutveckling och applicera dessa verktyg på konkreta företag. Vidare ingår att etablera värdeskapande mötesplatser och att delta i mässor och fältdagar.

– Vi har tidigare arrangerat eller medverkat i stora nationella konferenser om lantbruksteknik, exempelvis Agriculture Innovation Day, och ny siktar vi på fler sådana men i gemensam regi, menar Per Frankelius, processledare i Agtech 2030.

Konkreta affärsstimulerande insatser

En konkret insats är att göra företagsbesök med behovsanalyser hos företag med fokus på utveckling av nya produkter och tjänster.

– Det finns många intressanta företag inom t.ex. Science Park Mjärdevi och Science Park Skövde som kan komma att spela en betydande roll för att stärka svenskt och internationellt lantbruk, säger Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi.

Finansiering är många gånger en nyckelfaktor för utveckling av innovationsföretag. I satsningen ingår att bistå företag med ansökningar om innovationsstöd för att attrahera resurser till produkt- och tjänsteutveckling.

– Det ska bli spännande att använda oss av de lyckade koncept vi arbetat fram inom SmartAgri projektet. Dessa kan vi med hjälp av samarbetet med Agtech 2030 vässa ytterligare och på så sätt stärka vår förmåga att göra skillnad för teknikbolagen. Denna gång i en ännu större region och med ännu mer kompetens, säger Kristina Anderback på SmartAgri och Agroväst.

– Vi har ett tydligt miljö- och användarperspektiv och tror på samverkan mellan forskare och behovsägare, säger Mats Emilson, vd i Agroväst.

Sverige är ett litet land i ett globalt perspektiv och i satsningen ingår därför att mobilisera för internationella samarbeten.

– Vi kommer inom Smart Agtech även ägna stor energi åt att initiera internationella projekt med väl valda samarbetspartners i Europa och på andra håll, säger Matilda von Rosen.

– Vi har i många år haft ett givande samarbete mellan AgroÖst och Agroväst och det är kul att vi nu får en konkret plattform för att expandera detta samarbete, säger Magnus Börjeson, ordförande i AgroÖst.

Projektet finansieras av:

    

 

KONTAKT:

Matilda von Rosen projektledare för Smart Agtech, Agroväst, 0722-34 16 00, matilda.vonrosen@dev.agrovast.se

Per Frankelius Agtech 2030 vid Linköpings universitet, 0708-21 29 49, per.frankelius@liu.se

Magnus Börjeson, AgroÖst, 0706-24 74 94

Mats Emilson Agroväst, 0706-70 03 00

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu