KOntakta oss
kontakta oss

Nya beviljade EIP-projekt

14 december, 2022

Sedan ett par månader tillbaka är utvecklingen i gång i två nyligen beviljade EIP-projekt som SmartAgri stöttat! I båda fallen fortsätter Agroväst stötta som projektägare.

Nedan följer en kort introduktion till projekten.

FarmGuard – övervakning av gårdens elstängsel

Många lantbrukare oroar sig för och ägnar mycket tid åt att undersöka och underhålla sina elstängsel. Då inhägnaderna emellanåt är stora eller inte belägna i nära anslutning till gården medför detta att lantbrukaren dagligen måste åka runt stängslen för visuell inspektion.

Syftet med projektet är att utveckla och testa systemet FarmGuard som i realtid övervakar gårdens elstängsel och grafiskt åskådliggör dessa i en applikation. Målsättningen är ett system som ger djurägaren, eller dennes personal, information om var på elstängslet som en avvikelse har registrerats, och vad som kan ha orsakat avvikelsen.

Målet är att systemet är färdigt för lansering under 2025.

Projektpartners är:

 • Acerni AB (produktägare)
 • GOT Design AB
 • QamCom Research and Technology AB
 • RISE Research Institutes of Sweden AB
 • SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
 • WeApp Göteborg AB
 • Agroväst Livsmedel AB (projektägare)

SNP prisportal

Priset på nötkreatur som säljs till slakt är idag inte publikt, utan till stora delar hemlig överenskommelse mellan varje lantbrukare och det slakteri som köper in djuren. Den tänka innovationen är en digital lösning som automatiskt kan läsa in och tolka lantbrukarnas avräkningar. Uppgifterna från avräkningarna läggs i en databas varefter lantbrukarna, i ett presentationsgränssnitt, kan filtrera uppgifterna för att visa prisstatistik för en viss kategori (djurtyp, klass, viktspann etc), geografiskt område och tidsspann. – Man ser helt enkelt hur bra betalt man får jämfört med andra uppfödare och hur priset påverkas av parametrar såsom tex EUROP-klassning.

Informationen ligger sedan till grund för optimering uppfödningen men även vid prisförhandling mot slakteri. Lösningen utformas så uppgifter inte ska gå att härleda till enskilda lantbrukare eller slakterier. Insamlade data kommer hanteras och ägas av Sveriges Nötköttsproducenter medan själva prisjämförelserna kommer presenteras via Skiras verktyg, Lumen.

Målet är att ha verktyget färdigt under första delen av 2024.

Projektpartners är:

 • Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) 
 • Skira AB 
 • Salbo Konsult AB 
 • Hushållningssällskapet Västra
 • Agroväst Livsmedel AB (projektägare)

För ytterligare information se www.agrovast.se/eu-projekt

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu