KOntakta oss
kontakta oss

Nya medarbetare i SmartAgri

12 januari, 2022

Under slutet av 2021 välkomnades tre nya medarbetare in i SmartAgri. Anders Johansson i rollen som processledare, och Ulf Dackemark och Anna Jonsson som innovationscoacher.

Ulf har en bakgrund med befattningar inom företagsledning, försäljning och marknadsföring och har under de senaste 25 åren jobbat inom såväl förpackningsbranschen som den metallbearbetande industrin och dess underleverantörer i en internationell miljö.

Coachar företag att genomföra nya idéer inom digitalisering

Ulf är sedan 1 oktober 2021 anställd innovationscoach i SmartAgri och har innan dess varit del i verksamheten i olika konsultuppdrag i många år. Han bidrar med kompetens inom marknad och affärsutveckling och coachar teknikföretag som levererar lösningar till lantbruket.

Ulf Dackemark, innovationscoach i SmartAgri.

- Att träffa företag med bra ideér och att då kunna hjälpa dem att från första början verkligen ha ett fokus på marknad och försäljning är oerhört motiverande. – Man får aldrig glömma att det måste finnas ett behov hos målgruppen om man skall nå framgång med sin idé, säger Ulf Dackemark.

Ny teknik och nätverkande för ökad hållbarhet

Anna startade i sin roll som innovationscoach i SmartAgri i början av oktober 2021, hon är anställd vid Science Park Skövde som är partner i SmartAgri tillsammans med RISE och Agroväst. Anna är civilingenjör inom Industriell ekonomi och har arbetat som projektledare för internationella projekt inom teknikföretag samt senast som konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling. Hennes roll i Smart Agri är förutom att coacha bolagen i utvecklingen av deras affär och marknad även att bidra med kunskap och nätverk från Science park Skövdes IT-bolag och startup program. Hon brinner för hållbarhetsfrågor som är en viktig del i ansvarsfull digitalisering och utvecklingen av de gröna näringarna.

Anna Jonsson, innovationscoach i SmartAgri.

- Tillsammans kan vi skapa innovation för långsiktig hållbarhet och en ökad försörjningsgrad i Sverige som gynnar aktörerna i branschen och hela värdekedjan. Ny teknik möjliggör att vi kan vi ta oss an och reda ut de utmaningar vårt samhälle står inför, inte minst avseende klimatförändringarna, vilket gör initiativ som Smart Agri så viktiga. Jag ser fram emot att coacha fler företag som vill driva den här förändringen tillsammans med oss, berättar Anna Jonsson.

Med fokus på teknik och nya lösningar

Anders kommer senast från en anställning inom Volvo AB i Skövde där han jobbat med produktberedning och förmedlat Produktions krav och intressen i produktutvecklingsprojekt. Målet har varit att nya produkter ska passa nuvarande produktionssystem och även stötta fortsatt processutveckling. Sedan den 1 december 2021 har han rollen som processledare för SmartAgri.

Anders Johansson, processledare SmartAgri

- Här finns en chans att genom ny teknik både bidra till lantbrukets lönsamhet och stötta i de klimatrelaterade utmaningar vi ställs inför. Det känns förstås spännande att få chans att vara en del av detta. Som teknikintresserad hoppas jag även vi kan medverka för att göra nya lösningar tillgängliga och lönsamma för fler, berättar Anders Johansson.

Anders har tidigare även jobbat inom Lantmännen Lantbruk med bland annat energieffektivisering och som produktionsledare. Han är uppvuxen på en liten gård utanför Vedum där han idag har spannmålsodling vid sidan om dagligt arbete. Till den praktiska utbildning som följer av att växa upp på gård finns även en civilingenjörsexamen inom automation och mekatronik på Chalmers. 

- Vi är väldigt glada att stärka verksamheten SmartAgri med de kompetenser Anders och Ulf besitter. Tillsammans med övriga medarbetare och partners inom verksamheten och projektet bildar de ett riktigt starkt team, laddat för att ta oss in i framtiden, säger Mats Emilson, VD Agroväst.,

Arbete för stärkt samverkan och breddat tjänsteerbjudande

Under vintern 2021/2022 har SmartAgri i samverkan med RISE, Linköpings universitet, SLU, SLU Holding och Krinova jobbat med att forma Agrihub Sweden - en nationell kraftsamling som genom fyra regionala noder ska verka för ökad digitalisering av lantbruket. En ansökan har skickats till Digital Europe Programme, beslut väntas i maj 2022. Satsningen bottnar i en vilja att bredda tjänsteerbjudandet och ambitionen är att öka fokus på implementation av ny teknik. Kraftsamlingen görs för att i framtiden än bättre stödja svenskt lantbruk i den digitala transformationen för ökad lönsamhet och hållbarhet.

Om SmartAgri

Målet med SmartAgri är att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Genom stärkt samhandling mellan de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Science Park Skövde och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) kan projektet erbjuda utvecklingsstöd till målgruppen.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu