Nyckeln till att mätta en växande befolkning

Det har kallats en helig graal – och kan vara nyckeln till högre skördar. Nu gör forskare stora framsteg i att göra växters fotosyntes mer effektiv.
Om man utgår från att vi inte ska använda mer mark än i dag måste skördarna bli större i snabbare takt, menar forskare. Detta för att kunna mätta 9,8 miljarder människor 2050.
Från 1960-talet och framåt har skördarna globalt sett ökat med 1 till 2 procent per år.
– Ökningen behöver vara 2 till 4 procent för att föda en växande befolkning, säger Mark Aarts, professor vid fakulteten för växtvetenskap vid Wageningen universitet i Nederländerna till AGFO.
En högaktuell lösning att förbättra växtens fotosyntes. Det kan ge markant högre skördar och är en del inom växtförädlingen som hittills inte har utvecklats. (Se faktaruta om hur det funkar i slutet av artikeln )
– Att få bort den naturliga begränsningen i fotosyntesen är en av de mest lovande vägarna för att förbättra skördarna. Så det är verkligen ett område värt att utforska, enligt Mark Aarts.
”Det här har varit en helig graal”
Hittills i år har det rapporterats två nyheter om grödor med förbättrad fotosyntes, en om stora skördeökningar på tobak och en på ris. Jens Sundström, docent i växtfysiologi och samverkanslektor i bioteknik vid Sveriges

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram