KOntakta oss
kontakta oss

Nyfiken på styrfiler i lantbruket?

20 november, 2023

På 80 minuter beskriver 8 olika maskinleverantörer hur de hanterar styrfiler i praktiken.

I projektet Ökad digitaliseringsgrad i lantbruket har Agroväst och RISE Jordbruk och livsmedel tillsammans med växtodlingsrådgivaren Lars Pettersson på Markväxt05 skapat åtta filmer som beskriver hur olika maskinfabrikat hanterar styrfiler i praktiken.

Syftet är ökad kunskap i hanteringen av styrfiler och att fler lantbrukare, rådgivare och maskinhandlare ska använda funktionen för ökad precision i växtodlingen.

Stort tack till alla medverkande företag för deras tid och kunskap.

Styrfiler i lantbruket | SmartAgri

Digitala utmaningar i lantbruket

Under projektets gång har intervjuer med lantbrukare tillsammans med rådgivare påvisat en del digitala utmaningar som vi i projektet tittar vidare på.

Vad har du för digitala utmaningar? Det vill vi gärna veta.

Tag en kontakt med projektledare Anders Johansson:
E-mail: anders.johansson[at]agrovast.se
Mobil: 0761 - 07 81 72


Projekt - Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk

Projektinnehåll och målsättning

Syftet med projektet "Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk" är att utveckla och testa ett antal tjänster som bidrar till att mikro- och småföretag inom jordbruk och trädgård ökar sin användning av relevant digital teknik för att öka sin effektivitet, minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för de kvinnor och män som är verksamma inom branschen. 

Bakgrund

 Den digitala transformationen av lantbruket för med sig nya intressanta lösningar som kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk. Exempel på digitalisering kan vara GPS-styrning av traktorer och deras efterredskap, datainsamling med drönare samt automatisering inom animalieproduktionen.

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu