Nyheter med potentiellt stora följder

AGFO:s Lovisa Madås ser tillbaka på en sommar – och tre nyheter som kan förändra spelplanen för framtidens matsystem.
I dessa omvälvande tider tror vi på AGFO ännu mer på värdet av att höja blicken och se vad som väntar för matsystemet (läs gärna vår rapport om matsystemet post-corona). Som alltid har vi fokus på framtidens matsystem; hållbarhet, innovation och ny teknik.
Strax före sommaren pekade AGFO-Frida ut fem delar som präglat våren (läs den spaningen här). När jag nu ser tillbaka på sommaren finns det tre nyheter som jag vill lyfta fram, och som potentiellt kan få stora följder för matsystemet:
Nya siffror för befolkningsökningen
Att vi behöver producera mer mat och mätta en ökande befolkning vet vi. Men hur mycket mer? I juli publicerades en studie där forskare vid University of Washington i Seattle drar slutsatsen att världens befolkning om 80 år kommer att vara 8,8 miljarder. Det är drygt två miljarder färre än FN:s senaste befolkningsprognos.
Fotosyntesen saknas i beräkningarna
FN:s klimatpanel har missat att räkna in fotosyntesens effekter i sina beräkningar av jordbrukets klimatpåverkan. Att lantbruket ofta utpekas som klimatbov är därför felaktigt. Det menar universitetslektorn Per Frankelius som nyligen publicerade sin tes i Agronomy Journal.
Nya nationella mål
Vi måste slänga mindre mat. Nu har vi fått mål att förhålla oss till: Sveriges matavfall ska

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram