Odlat kött – fiasko eller framtid?

Kommer odlat kött konkurrera ut djurproduktionen i framtiden? Förmodligen inte, men den har sin roll att fylla. Det menar forskaren Julie Gold vid Chalmers tekniska högskola.
1997 sökte Julie Gold för första gången pengar för forskning kring odlat kött. Då var det ren science fiction. Men någon finansiering gick inte att finna.
Faktum är att det var nästintill omöjligt att hitta medel för någon forskare i världen.
– Det började komma igång när privata rika personer satsade pengar, som Bill Gates som i hemlighet finansierade en forskare, berättar Julie Gold som forskat länge på material för att ersätta eller regenerera kroppsdelar.
I dag finns ideella forskningsinstitutet New Harvest samt fyra till fem företag i världen som går i bräschen för odlat kött, något som är unikt menar Julie Gold.
– Någon borde skriva en bok om det här och hur det har gått till. Företagen finns nu, men forskningen bakom har varit väldigt liten, inte alls på samma nivå som på andra områden. Vanligtvis börjar det med forskning och sedan kommer företagen.
Alternativa proteinkällor
Via Vinnova genomförde Julie Gold ett projekt år xxx kring alternativa proteinkällor. Men det har varit svårt att få någon att vilja lägga forskningsmedel på odlat kött. Inte heller köttföretagen har velat ha

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram