Ökad precision i spridning av flytgödsel

Det finns stora vinster att göra genom att öka precisionen i spridningstekniken av flytgödsel. Samtidigt gäller det att innovationer är kostnadseffektiva och enkla för att de ska få genomslag.  Ranaverken har tillsammans med SLU, GBG engineering consultancy AB, Dataväxt AB, SLU, lantbrukare och RISE Jordbruk och livsmedel utvecklat en innovativ sensorteknik som genom algoritmer beräknar flödet och reglerar mängden vid spridning i fält.  Genom innovationsstödet EIP-Agri  har idén utvecklats till innovation med finansiellt stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Här är en kort film som presenterar den nya innovationen:

Ulrika Åkesson, Agroväst

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram