KOntakta oss
kontakta oss

Om SmartAgri

SmartAgri är en digital innovationshub för västsvenskt lantbruk som grundats av Agroväst, Skövde Science Park och RISE genom finansiering från Europeiska Regionalfonden Västsverige, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Genom vår samverkan kan vi erbjuda företagen en bredd av kompetenser inom teknikutveckling, affärsutveckling och finansiering, samt en god förståelse för behoven och förutsättningarna inom svenskt lantbruk. Vi besitter tillsammans även ett brett nätverk inom lantbruksbranschen, bland såväl lantbruksföretag som leverantörer av teknik, insatsvaror och tjänster.

Bakgrund

Bakgrunden till initiativet är den digitala revolution som pågår inom de agrara näringarna. Digitaliseringen erbjuder lösningar på många av utmaningarna för en effektiv och hållbar matproduktion genom automation, datainsamling, mätmetoder, analys och användarvänliga beslutsstödsystem. Med digitalisering tas nästa steg i precisionsjordbruket. En framgångsrik digitalisering behöver dock vara ansvarsfull och utgå från användarna – inte tekniken.

Vi stöttar framtidens lantbruksföretag

SmartAgri ger relevant och handfast stöd till företag som vill utveckla sina nuvarande och framtida produkter och tjänster genom digitalisering och ny teknik, och därigenom bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk. Vi jobbar även för att stödja en implementering av ny teknik inom branschen genom bland annat seminarier och teknikdemonstrationer.

SmartAgri har sedan 2018 stöttat mer än 70 företag i deras produkt- och tjänsteutveckling. Över 30 av dessa företag har fått mer långvarigt stöd att vässa sin produkt- och affärsidé, samt att attrahera finansiering för utveckling och test av nya tekniklösningar för lantbruket. Totalt har SmartAgri hjälpt till att attrahera mer än 70 miljoner kronor till ett stort antal företagsnära innovationsprojekt.

Fortsättningsprojekt beviljat för de kommande tre åren

Tillväxtverket har beviljat förnyat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2023-2026. Ytterligare finansiärer är Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Agroväst leder projektet medan Science Park Skövde AB och RISE Reseach Institute of Sweden AB är projektpartner. Vidareutvecklingen av innovationshubbens tjänsteutbud ligger helt i linje med Digital Europe och EU:s satsning på Europeiska Digitala Innovationshubbar.

Vår målsättningen är att fortsatt stötta implementeringen av ny teknik

Det nya projektet, SmartAgri 2.0, har som uppdrag att kostnadsfritt stödja små och medelstora företag i Västsverige som är verksamma inom lantbruksbranschen för att öka sin kunskap och medvetenhet om digitaliseringens möjligheter, att snabbare ta till sig och implementera ny digital teknik samt att utveckla innovativa digitala lösningar.

SmartAgri kommer utöver kunskapsstöd, matchmaking och coachning även intensifiera och anpassa kommunikationen mot lantbrukaren för att stödja adoptionen av ny teknik.

Slutredovisning av SmartAgri 1

Projektet SmartAgri, som startade i september 2017, avslutades under april 2023.

Det övergripande målet med SmartAgri 1 var att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som samlar kompetens inom IT, automation, lantbruk och biologi för att ge små och medelstora teknikföretag bättre förutsättningar att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. 

Projektpartners

Projektfinansiärer

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu