KOntakta oss
kontakta oss

Om SmartAgri

SmartAgri är en digital innovationshub för västsvenskt lantbruk som grundats av Agroväst, Skövde Science Park och RISE genom finansiering från Europeiska Regionalfonden Västsverige, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Genom vår samverkan kan vi erbjuda företagen en bredd av kompetenser inom teknikutveckling, affärsutveckling och finansiering, samt en god förståelse för behoven och förutsättningarna inom svenskt lantbruk. Vi besitter tillsammans även ett brett nätverk inom lantbruksbranschen, bland såväl lantbruksföretag som leverantörer av teknik, insatsvaror och tjänster.

Bakgrunden till initiativet är den digitala revolution som pågår inom de agrara näringarna. Digitaliseringen erbjuder lösningar på många av utmaningarna för en effektiv och hållbar matproduktion genom automation, datainsamling, mätmetoder, analys och användarvänliga beslutsstödsystem. Med digitalisering tas nästa steg i precisionsjordbruket. En framgångsrik digitalisering behöver dock vara ansvarsfull och utgå från användarna – inte tekniken.

SmartAgri ger relevant och handfast stöd till företag som vill utveckla sina nuvarande och framtida produkter och tjänster genom digitalisering och ny teknik, och därigenom bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk. Vi jobbar även för att stödja en implementering av ny teknik inom branschen genom bland annat seminarier och teknikdemonstrationer.

SmartAgri har sedan 2018 stöttat mer än 50 företag i deras produkt- och tjänsteutveckling. 20 av dessa företag har fått mer långvarigt stöd att vässa sin produkt- och affärsidé, samt att attrahera finansiering för utveckling och test av nya tekniklösningar för lantbruket. Totalt har SmartAgri hjälpt till att attrahera mer än 55 miljoner kronor till ett stort antal företagsnära innovationsprojekt.

Projektpartners

Projektfinansiärer

© 2018 – 2022 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu