Om SmartAgri

Smart Agri utför behovsanalyser baserat på företagets nuvarande situation och hittar vägar till en önskad framtida destination. Vi skapar nätverk och kontaktytor med olika parter för att effektivt få en produkt eller tjänst till marknaden.

Vi hjälper aktivt till med att söka, skriva och skicka in ansökningar till relevanta utlysningar. Vi kan även senare vara med och projektleda och rapportera till finansiären i aktuella utvecklingsprojekt.

Vi samarbetar regionalt, nationellt och internationellt. Vi är med och samskapar värdefulla projekt för branschem, så som Smart Agtech, och deltar aktivt i skapandet av nya framtida plattformar, exempelvis SmartAgriHubs (Horizon 2020), EDIH (European Digital Innovation Hub) och ÖKS Fossilfri Lantbruk.

Det övergripande målet är att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Genom stärkt samhandling mellan de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Science Park Skövde och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel) kan projektet erbjuda ett bättre utvecklingsstöd till målgruppen.

Målgrupp

Den primära målgruppen är befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag i Västsverige som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion.
Den sekundära målgruppen är de företag och aktörer som möjliggör ökad tillväxt och konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Här återfinns lantbrukare och livsmedelsproducenter som även utgör behovsställare, dvs målgruppens kunder, samt institut, universitet och högskolor.

Projektpartners

Agroväst Livsmedel, Science Park Skövde och RISE har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket att hjälpa teknik- och livsmedelsföretag med koppling till Västra Götaland och Halland att se möjligheterna, anpassa sig och klara konkurrensen i det digitala tekniksprånget som sker just nu!

Projektets finansiärer

Nyhetskategorier

Evenemang

Följ SmartAgri

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram