KOntakta oss
kontakta oss

På väg mot ett klimatpositivt jordbruk

12 oktober, 2018

Att klimatkompensera genom att plantera träd i all ära. Men hade det inte varit mer intressant om svenska lantbrukare hade fått betalt för att binda kol i marken när någon prompt måste flyga till Thailand? Nytta, direkt på hemmaplan.
Vi backar bandet. Att ha en välmående jord med god bördighet och där nyttoorganismerna gynnas är nödvändigt. Myllret är viktigt för jordbrukets framtid. Ett nytt projekt hos SLU ska nu kartlägga den biologiska mångfalden på åkrar.
Jordhälsa har lika många sidor och aspekter som det finns åkerplättar i Småland. Saker som påverkar är allt från markmekanik, jordbearbetning och rottillväxt till näring- och näringsförluster och mikrobiologi.

Mycket tyder på att jordhälsa blir en allt viktigare fråga och nämns ofta med vännen kolinlagring som en lösning mot ett klimatpositivt jordbruk. Att binda kol i åkermark kan nämligen motverka utsläppen av klimatgaser.

Vinst för både ekonomi och miljö
I USA är urlakning och erosion av jordar är ett betydande problem efter alltför ensidig odling. Där har det dykt upp flera företag som enbart fokuserar på antingen jordhälsa eller kolinlagring. Två startups vill exempelvis göra det möjligt för bönder att binda kol i marken samtidigt som företag kompenserar sina utsläpp. Vinst för både ekonomi och miljö. Läs mer här.
I Sverige har Carbon Valley, ett pilotprojekt för framtidens klimatpositiva jordbruk, startat. Där skapas biokol från restprodukter

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu