KOntakta oss
kontakta oss

Ranaverken utvecklar förbättrad gödselspridningsteknik

12 februari, 2021

Det finns stora vinster att göra genom att öka precisionen i spridningstekniken av flytgödsel. Samtidigt gäller det att innovationer är kostnadseffektiva och enkla för att de ska få genomslag.  Vid spridning av flytgödsel är det viktigt att omrörning görs på rätt sätt. Flytgödsel från svin eller nöt beter sig inte lika. Omrörningen blir sällan homogen varpå sediment bildas. Flytgödseln har olika konsistens, torrsubstanshalt och olika näringsinnehåll. Detta tillsammans med variationerna i fyllningsgrad av gödseltunnorna samt variationerna i hastighet och varvtal gör det svårt att reglera mängden som sprids.

Sensorer beräknar mängd och flöde

Kan man beräkna och reglera flödet löpande och i realtid vid spridning öppnas det upp flera möjligheter att styra, mäta och följa upp näringstillförseln på fältet. De lösningar som finns på marknaden idag är dyra, tekniskt komplicerade då de bygger på mätning av konduktivitet, magnetfält eller lastceller.

Ranaverken är ett företag i Skaraborg med fötterna i myllan. I nära samverkan med lantbruket utvecklar de tekniska lösningar för gödselhantering som är driftsäkra och enkla att manövrera. De har tillsammans med SLU, GBG engineering consultancy AB, Dataväxt AB, SLU, lantbrukare och RISE Jordbruk och livsmedel utvecklat en innovativ sensorteknik som genom algoritmer beräknar flödet och reglerar mängden vid spridning i fält.

"Vi har lång erfarenhet om vad som fungerar i praktiken. Genom EIP-Agris stöd har vi fått finansiellt utrymme att tillsammans med experter inom den senaste sensortekniken utveckla en idé som ser till att vi håller oss i framkant inom vårt område", säger Per Fahlgren, VD Ranaverken.

Foto Ranaverken

NMR teknik för ökad precision

Genom att undersöka och jämföra NIR (near-infrared spectroscopy) teknik eller NMR (nuclear magnetic resonance) teknik för ökad precision utreds möjligheten att skapa behovsanpassade tilldelnings-/styrfiler för precisionsgödning. Detta skapar klimatlindrande effekter i form behovsanpassad spridning av flytgödsel.

”Hittills har vi genom en rad tester kunnat visa att vår idé håller så här långt. Det finns en del kvar att finslipa innan vi är i mål, men det här är något som kommer göra nytta i lantbrukarens vardag”, menar Tomas Johansson, projektledare RISE.

Om innovationsprojektet och EIP-Agri 

Innovatörerna i projektet har varit Ranaverken och GBG engineering consultancy. Innovationsgruppen har kompletterats med projektledning från RISE samt expertkompetens från SLU, RISE och Dataväxt. Genom innovationsstödet EIP-Agri kan din idé utvecklas till innovation med finansiellt stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Kontakta gärna oss på Smart Agri om hur du gör för att finna lämplig finansieringsform för utveckling av din idé. 

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text och textredigering

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu