KOntakta oss
kontakta oss

Så har synen på forskning och innovation förändrats

23 november, 2020

Tre branschföreträdare reflekterar över synen på svensk livsmedelsforskning och innovation – och pekar ut vad som behövs framåt för att stärka matsystemet.
Christian Nyrén
Christian Nyrén
Vd Stiftelsen Lantbruksforskning
Har synen på svensk lantbruksforskning förändrats under senaste åren?
”Vi har idag en mycket bättre helhetssyn när diskussionerna kring forskning och utveckling i sektorn diskuteras. Hela värdekedjan finns med i tankarna när vi diskuterar prioriterade FoU-satsningar inom primärproduktionen.”
Hur märks det?
”Livsmedelsstrategin med sitt budskap om att samla krafterna inom FoU har bidragit. Sektorn själv har redan innan tagit steg emot att forskningen skall vara mer tvärvetenskaplig, och jobba över gränserna. Stiftelsen Lantbruksforskning har under de senaste åren kompletterat den öppna utlysningen med strategiska programsatsningar som fokuserar tematiskt och följer en hel värdekedja. Ett sådant exempel är vår satsning på Sustainable Diets inom hållbar mjölkproduktion. I den satsningen täcker 5 projekt hela värdekedjan från vallen som foder och kolinlagring, över djurvälfärd med hög mjölkproduktion till indikatorer för mjölkens näringsinnehåll och miljöpåverkan.”
Vad skulle enligt dig göra störst skillnad för svensk lantbruksforskning och innovation?
”Implementering av redan befintlig kunskap från forskning och fältförsök. Rådgivningens förmåga att omsätta resultat från forskning, försök och innovation är avgörande för att öka lantbrukets lönsamhet och hållbarhet.”
Charlotte Eklund-Jonsson
Forsknings och affärsledare på RISE, Jordbruk och livsmedel
Har synen svensk

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu