KOntakta oss
kontakta oss

Så kan blockkedjan ge lantbrukare mer betalt

11 oktober, 2018

Att använda smart teknik för att betala lantbrukare att binda kol i marken samtidigt som företag ges möjlighet att klimatkompensera sina utsläpp. Det blir en vinst för både ekonomi och miljö, menar två startups.
Koldioxidhalten i atmosfären måste minska. Genom att använda blockkedjeteknik* för att kontrollera kolinlagring i marken och samtidigt betala bönder för tjänsten så gör man något åt problemet. Samtidigt kan det ge en skjuts åt det som kallas regenerativt jordbruk, där betande djur och kolinlagring i marken är centralt. Så resonerar två amerikanska startups.

* Blockkedja
Inom livsmedelsbranschen diskuteras blockkedjan som ett verktyg för att öka transparensen och spårbarheten. Syftet är att minska riskerna för fusk och att skapa bättre förutsättningar för återkallande av matvaror. En blockkedja är ett verifieringssystem där exempelvis transaktioner bokförs på ett stort antal datorer i ett nätverk, där varje förändring måste verifieras av väldigt många datorer i nätverket. Används för att säkerställa den elektroniska valutan Bitcoin.

Saknas kunskap
Att binda kol i åkermark kan motverka klimatförändringar. Men det saknas fortfarande kunskap om hur olika odlingsmetoder påverkar hur mycket kol som finns i marken. Tidigare i år konstaterades dock att minskad eller utesluten jordbearbetning, alltså att inte plöja, ökar kolhalten i matjorden.
I Sverige har kolhalten i åkermarken, till skillnad mot många

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu