Så mycket matsvinn kan doneras

Matsvinn från svenska grossister och livsmedelsproducenter skulle kunna ge ett mål om dagen i ett år – för 25 000 människor. Det visar en ny rapport.
Av den mat som idag blir svinn hos svenska grossister och livsmedelsproducenter bedöms drygt 5 000 ton fortfarande kunna konsumeras – och därmed doneras. Det visar rapporten vars syfte var att förstå hur mycket matsvinn som finns och se hur en nationell matbank kan utformas.
– Det här är en resursfråga ur ett nationellt perspektiv. Om det är 100 ton eller 100 000 ton svinn säger ju också något om hur mycket resurser som bör tillsättas för att minska matsvinnet, säger Tove Larsson, tf projektledare på Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och ansvarig för den matsvinnsrapport som Chalmers Industriteknik tagit fram.
15 av 51 företag i livsmedelsproducent- och grossistledet svarade. Det kan tyckas lite, men de femton företagen står för 33 procent av landets totala omsättning i livsmedelsbranschen.
Utgångsdatum skapar matsvinn
Tillsammans angav de femton företagen att 3 721 ton mat per år blev matsvinn. Skalas siffran upp bör totalen från landets samtliga färdigvarulager, livsmedelsproducenter och grossister ligga på cirka 11 000 ton, enligt rapporten. Men knappt hälften, eller cirka 5 000 ton, bedöms som mat som fortfarande kan konsumeras och därmed doneras.
Matsvinnet i rapporten uppskattas utifrån

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram