KOntakta oss
kontakta oss

Smart Agtech byggde en bro över Vättern

19 januari, 2023

Projektet "Smart Agtech" har haft syftet att öka samverkan mellan innovationsmiljöer på båda sidor av Vättern, nämligen mellan SmartAgri och Agtech 2030. Projektparterna har tillsammans skapat värdeskapande mötesplatser, spridit kunskap om teknik i lantbruket och utvecklat kapaciteten att stödja teknikutveckling. Projektet har gett stöd till drygt 10 företag och attraherat över 9 miljoner kronor i offentliga medel till deras innovationsutveckling. Med facit i hand kan vi konstatera att samarbetsprojektet stärkt såväl företagen som de båda innovationsmiljöerna. Därför kommer nu samverkan att utökas nationellt.

Genom samarbete i projektet Smart Agtech har de båda miljöerna SmartAgri och Agtech 2030 stärkt sin kapacitet att bidra till lantbrukets teknikutveckling. Nu stundar ännu mer samverkan.
 

I februari 2020 blev det klart att SmartAgri och Agtech 2030 etablerade samarbetsplattformen Smart Agtech genom stöd av EU förmedlat av Tillväxtverket. Syftet var att stärka Sveriges förmåga att driva fram innovation och utveckling inom lantbrukstekniken genom att föra samman kapacitet inom Västra Götaland och Östergötland. Vi använde metaforen att vi ville bygga en "bro över Vättern" där bron skulle bestå av kompetensutbyte, kommunikation, lärande och samarbete.

En delaktivitet i projektet har varit att genomföra besök med behovsanalyser hos företag med fokus på utveckling av nya produkter och tjänster. Finansiering är många gånger en nyckelfaktor för utveckling av innovationsföretag. Projektet har därför bistått företag i ansökningar om innovationsstöd som i sig resulterat i stöd om 9,33 MSEK till produkt- och tjänsteutveckling.

Centralt i projektet har varit att utbyta metodkompetens för att stimulera förnyelse och innovation bland agtechföretag. I satsningen ingick att skapa en gemensam verktygslåda för affärsutveckling och applicera dessa verktyg på konkreta företag. Vid sidan av detta har vi bidragit till nätverkande och kunskapsspridning genom aktiviteter på event, mässor och fältdagar. Sverige är ett litet land i ett globalt perspektiv så i satsningen ingick en mobilisering för internationella samarbeten. Vår samverkan avstannar inte med slutet av detta projekt, vi förbereder redan ett nationellt samverkansprojekt.

De organisationer som medverkat i projektet är Linköping Science Park, Science Park Skövde, RISE, Vreta Kluster, AgroÖst, Agroväst och Linköpings universitet. Projektet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen och Linköpings universitet.

Till Smart Agtech projekthemsida

Faktaruta

SmartAgri stöttar små och medelstora teknikföretag med att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar för en mer intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. I SmartAgri ingår Agroväst, Science Park Skövde och RISE och innovationshubben finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Agtech 2030 är ett Vinnväxtinitiativ som etablerades 2018 och koordineras av Linköpings universitet med basfinansiering av Vinnova, Region Östergötland och Linköpings universitet. Grundidén är att bygga upp innovativ kapacitet och att realisera välbehövda innovationer genom samarbete. Inom Agtech 2030 ingår uppemot 100 privata och offentliga organisationer.

Live-streamat seminarium vid Elmiadalen 2020

Filminspelning om gemensam samverkansarena vid Borgeby Fältdagar 2021

Delar av teamet under projektmöte på Vreta Kluster

 

Projektet har stöttat Dansic AB att säkra medel till vidareutvecklingen av sensorbaserad könsdetektering av ägg. Foto: Depositphotos.


Ivarssons i Metsjö AB är ett av företagen som deltagit i projektet.

 

 

 

 

Projektpartner

Finansiärer

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu