KOntakta oss
kontakta oss

Smart teknik för effektiv spannmålsvägning

11 mars, 2021

Logistiken och hanteringen av spannmål behöver bli både mer effektiv och kunna visa på mer miljö- och klimatreducerande affärsprocesser. Ett viktigt område för effektivisering utifrån ett lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv är tunga transporter som fortsatt står för en hög andel av utsläppen. För att svenskt spannmål ska stå sig i konkurrensen på en global marknad behövs en ökad grad av digitalisering genom handelskedjan. 

Detta har varit utgångspunkten i samverkansprojektet Dynabulk ”Effektivisering av bulktransporter med hjälp av IoT genom dynamisk vägning”. Genom samarbete mellan teknikutvecklingsbolag, vågleverantör, spannmålshandel, RISE och Agroväst har expertkompetens analyserat hur ett dynamiskt vägningssystem påverkar nedströms processer i en spannmålmottagning. Teamet fann den kritiska punkten i val av tippgrop

"Det är en rad händelser som dirigerar spannmålslassen till rätt tippgrop och bara för att transporten kan passera vågen utan att stanna så blir inte flödet mer effektivt", förklarar Jens Juul, projektledare Agroväst. "Ett system som optimerar val av tippgrop kan både underlätta arbetet på en spannmålsmottagning och säkerställa spårbarhet. Detta ska ses i sammanhanget att under en hektisk dag i mitten av augusti kan det komma mer än 360 ekipage till Varaslättens lagerhus för att leverera spannmål".

Genom projektet har RISE tillsammans med Dynamic Precision Sverige och Varaslättens Lagerhus utvecklat en gropoptimeringsalgoritm som implementerades i en första version av gropoptimeringsverktyg. Parallellt har teamet även tagit fram en simuleringsmodell för att testa och verifiera med verklig invägningsdata från skörd.   

”Verktyget hjälper i realtid till att visualisera kön och synliggöra väntetider, dels genom att ge förslag till hur de olika groparna ska användas för att minimera antalet renkörningar.  En av utmaningarna i framtagandet av algoritmen har varit att hitta balansen mellan FIFU (först in, först ut) och så få byten av gröda i groparna som möjligt”, säger programutvecklaren Markus Mirevik, Dynamic Precision Sverige.

Branschöverskridande tekniklösning

Kortfattat innebär dynamisk vägning att traktor- eller lastbilsekipaget inte behöver stanna på vågen utan kan passera i en fart på cirka 10 km/h. Med endast en 6 meter lång vågbrygga registreras även axel- och boggivikter vid behov såväl som separata vikter för dragbil och släp. Motus Weighings teknik (MHS) för dynamisk vägning har certifierats enligt den internationella standarden OIML R134 enligt klass 0,2, dvs.  ±0,1% onoggrannhet.

”Tekniken används redan i andra branscher. Vi ser ett stort behov av att väga fordon utan att försämra logistiken och bromsa trafikflödet. Genom samarbetet med innovationsteamet har vi kunnat behovsanpassa lösningen för spannmålstransporter och tillsammans sett nya smarta lösningar med hjälp av dynamisk vägning", säger Phär Oscar från Motus Weighing, som utvecklat tekniken för dynamisk vägning. 

Sparar tid och drivmedel

Innovationsteamet har kunnat visa att förutom färre stopp som ger tidsbesparing kan det även ge en uppskattad minskad dieselförbrukning på 1-2 deciliter diesel per lastbilsekipage då räknat för in- och utvägning. Intressant är att dynamisk vägning sparar drygt en minut per transport och med många transporter blir det många minuter. För en större spannmålsmottagning uppnås return of investment (RoI) redan efter mindre än två år om dynamisk vägning tillämpas. Därutöver tillkommer positiva effekter genom minskad klimatpåverkan och minskad risk för förslitningsskador för chauffören som slipper hoppa ut och hämta vågsedeln.

”Kan vi effektivt lokalisera flaskhalsar, minimera tidsspill och snabba på processen vinner alla. Givetvis utan att kompromissa med säkerhet, noggrannhet och resultat. Ny teknik som stöttar våra processer på ett sätt som minskar miljö- och klimatbelastning av tunga transporter samtidigt som vi optimerar våra resurser är mycket värdefullt”, säger vd Fredrik Söderström, Varaslättens lagerhus. 

Fakta om Vinnovaprojektet Dynamisk vägning

”Projektet som finansierats genom Vinnova FFI har varit ett lyckat exempel på hur samarbete över olika branscher och med ett engagerat innovationsteam kan vi öka digitaliseringsgraden inom lantbruket.”, säger Jens Juul, projektledare SmartAgri. 

Målet för projektet som avslutas 31 december 2020 har varit att optimera vägning genom IoT och machine learning och på så sätt minska miljöbelastning och spara tid, anpassa administration, möjliggöra vägning på kortare vågbryggor och fordon längre än 24 meter. Partners i projektet har varit Agroväst, Elektornikutvecklingscenter i Västra Götaland (numera DP Sverige AB), Motus weighing AB, RISE Jordbruk och livsmedel och RISE Digitala system, Varaslättens lagerhus ekonomisk förening.

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Text och textredigering

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu