SmartAgri arrangerade nätverksträff på Simulatorcenter den 14/3 - Tankeväckande och intressant - gav nya idéer till egna verksamheten!

SmartAgri arrangerade sin andra nätverksträff tillsammans med Västra Götalandsregionen (VG) och Sötåsen i Töreboda den 14/3. Dagens moderator Tomas Johansson från RISE kunde välkomna ca 25 personer som hörsammat inbjudan om att lära sig mer om hur man kan använda simulatorer.

Startade dagen gjorde Bo Grenabo med att berätta om Naturbruksförvaltningens satsningar och mål Projektledare för Simulatorcenter Jörgen Holmén från VG tog över och redogjorde för iden och målen med Simulatorcenter som utöver på Sötåsen/Töreboda även finns i Skara och med skoglig inriktning i Svenljunga. VG-regionen har investerat i hela 25 simulatorer till en kostnad av närmare 20 milj. kr. Målet är utöver utbildning av elever också kunna kompetensutveckla lantbrukare samt inleda samarbeten med företag i näringen. En viktig del är också att påvisa möjligheterna med simulatorer på alla plan.

Därefter tog Håkan Westesson som är Sverigechef för John Deere vid och berättade mycket engagerat om var John Deere står idag i sin digitala utveckling. Han berättade att det han att det var en ENORM utveckling både inom JD och totalt och marknaden kommer att kunna erbjuda många nya tillämpningar som sannolikt kommer att förändra lantbrukets vardag inom de närmaste åren. Westesson berättade vidare att JD hade sin första autonoma traktor redan 1997, men av säkerhetsregler har ”självkörande” ännu inte fått fäste på marknaden. En viktig tillämpning kommer enl. Westesson vara att traktorn kommunicerar med redskapet och vice versa i syfte att utveckla precisions odlingen som kommer att vara viktig i framtidens lantbruk.

Freddy Lund från Tensta som är en av tre som tillverkar simulatorer i Sverige och den som levererat till Simulatorcenter tog vid och berättade om företaget och dess idéer. Hans bild är att simulatorer är det mest miljösmarta sättet att utbilda både förare av maskiner, utbilda personal och ha som verktyg i försäljningsarbetet av ny utrustning.

Därefter fick deltagarna själva under en timma bekanta sig och provköra traktorer, skördetröskor, skogsmaskiner och lastbilar. De flesta var nog imponerade över teknikens möjligheter.

Avslutade gjorde SmartAgris Jens Juul med att berätta om verksamheten på Assar i Skövde samt gav därutöver inblick på en del andra tillämpningsområden för simulatorer inom ex. utbildning av verkstadspersonal, smarta arbetskläder, handskar som väger när man lyfter osv. Han betonade också att det är bara fantasin som sätter gränser och sannolikt kommer det även inom biologin och djurproduktionen komma fram många metoder och modeller för att utbilda med hjälp av simulatorer!

 

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram