Projects

SmartAgri är på olika sätt engagerade i olika projekt. Ibland som projektledare, ibland på andra sätt. Nedan kan visas nyheter till projekt som vi på ett eller annat sätt är knutna till.

Project news

Låna och testkör fossilfria lantbruksmaskiner

Utsläppens negativa effekter i samhället lyfts särskilt i Västra Götalands strategi för 2021-2030. Det satsas framåt särskilt på områden som […]

Read more
Hur fungerar bioraffinering av gräs- och baljväxter?

Genom ett svensk-danskt forskningssamarbete visar vi hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential. Inom Green Valleys utförs system- och […]

Read more
Smart teknik konkretiserar mjuka mervärden

Det pågår idag en bredd av utvecklingsinsatser för att samla in, bearbeta och presentera lantbruksdata som skapar värde i spannmålskedjan, […]

Read more
Grain Cloud - ökar spårbarheten i spannmålskedjan

Framtidens spannmålsköpare kommer ställa högre krav på transparens i värdekedjan. Det finns ett uttryckt behov av att genom spårbarhet öka […]

Read more
Minskar smart agtech vår sårbarhet?

I förra veckan arrangerade Elmia för första gången ett event som hette Elmiadalen. Elmiadalen kan ses som en digital variant […]

Read more
EIP Agri innovationsprojekt: Vallskördemaskinen Multiflow

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många […]

Read more
EIP Agri innovationsprojekt: Exaktare skördeprognoser för en effektiv och hållbar odling av grönsaker

På SmartAgri har vi varit delaktiga i flera ansökningar till de innovationsstöden som funnits att söka inom Landsbygdsnätverkets EIP-Agri. Många […]

Read more
Nu startar Smart Agtech - teknikbolag med lantbruksinnovationer efterlyses

Idag är det officiellt att SmartAgri och Agtech 2030 etablerar samarbetsplattformen Smart Agtech. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för […]

Read more
© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram