Stadsodling – så bör den utvecklas

Vertikalodling, hydroponisk odling och akvaponi är tre system som är populära inom stadsodling. AGFO tog hjälp av professor Beatrix Alsanius vid Sveriges Lantbruksuniversitet för att lista för- och nackdelar, och vad som är viktigt framåt för respektive odlingssystem.
Vertikalodling

SÅ funkar det:
Inomhusodling, ofta hydroponisk odling med LED-ljus, i hyllsystem. För att det på riktigt ska vara en vertikal odling måste vattenflödet och näringslösningen gå uppifrån och ner. Exempelvis har köpcentrat Emporia i Malmö växter från golv till tak där vattnet och näringslösning rör sig uppifrån och ner.
Fördelar:

Mycket odling på liten yta
Platsoberoende
Året om-odling

NACKDELAR:

I behov av artificiell belysning
Arbetskraftsintensiv – går att byta ut med tekniska lösningar, men då krävs lönsamhet för att göra investeringen

VIKTIGT FRAMÅT:
Diversifiering blir viktigt.
– Det gäller att tänka i nya banor; vad kan man odla som ger högre lönsamhet än basilika och huvudsallat för att kompensera för kostnader som avancerade tekniksystem plus mark- och energikostnader, enligt Beatrix Alsanius.
Hydroponisk odling
Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen
Så funkar det:
Odling inomhus, i vatten, utan jord med eller utan odlingssubstrat. Utöver vatten behövs också värme, ljus och växtnäring. Lämpar sig framför alla slags växter. Nytt nu är att man försöker göra det i liten skala i hemmet. Odling i hydroponiska system utvecklades på 1920-talet och fick ett uppsving på 1960-talet. En stor

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram