Svensk innovation: Så kan AI lösa bidöden

Artificiell intelligens kan vara lösningen på bidöden. Det tror BeeScanning, företaget som nyligen vann pitchtävlingen under Foodtech-dagen 2019.
Mänskligheten är beroende av pollinerare. Utan dem – inga frön och frukter. Bin är oslagbara pollinerare eftersom de lever många i stora samhällen.
För trettio år sedan orsakade människan (se faktaruta längre ner) att våra honungsbin fick parasiten Varroa Destructor. Den lever av biets kroppsfetter och sprider ett virus som gör att bina föds med deformerade vingar och dör. För att bekämpa viruset besprutas bisamhället med medel som är tuffa för bina att klara av (se faktaruta).
”Den teknologiska utvecklingen de senaste två åren har varit enorm”
Björn Lagerman, biodlare och grundare av startupen BeeScanning, berättar att han märkte av de första parasitangreppen på sina egna bin 2005, men att de antagligen hade funnits där sedan 2003. Sedan dess har han jobbat med att utveckla en lösning för att rädda honungsbiet. Först nu stödjer tekniken det han länge har velat uppnå.
– För två år sedan var teknologin bakom artificiell intelligens inte tillräckligt utvecklad för att ta fram den data Beescanning använder idag. Den teknologiska utvecklingen de senaste två åren har varit enorm, berättar han.
Direkt nytta för biodlare
Hur funkar BeeScanning? Björn Lagerman förklarar:
– BeeScannings servrar kan analysera tusen bilder i sekunden

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram