Svensk robot ska revolutionera maten

En ny robotlösning med fokus på odling i jord har sett dagens ljus.
Utvecklingen går fort framåt när det gäller robotar och matproduktion.  Senaste robotlösningen heter Lomas (”Lokal odling med autonoma system”) och hanterar grödorna hela vägen från sådd till skörd – sår, sprider gödning, hanterar ogräs och bevattnar.
Ulf Hanell, adjunkt på institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, jobbar med projektet.  
Ulf, varför behövs en sådan här robot?
– Om man tar sig an systemfrågor i matproduktionen går det att hantera flera problemområden och behov samtidigt. Ett handlar om att konsumenter får en relation till matproduktion. Det är inte fråga om stad eller land, utan vi måste skapa värden som knyter ihop hur vi producerar maten och kommunicerar kring den. Ett annat handlar om måltidsupplevelsen. Vi vill skapa produkter och möjligheter att uppleva måltider på ett nytt sätt. Att odla inomhus i kontrollerade miljöer kan göra det möjligt att äta mer hälsosamt och miljömässigt hållbart.
Hur kan robotlösningen bidra till mer hälsosam mat?
– Det pågår mycket forskning kring hälsosam mat. Men en förbisedd del handlar om att höja statusen på de grödor som är nyttiga. Det tror vi går att göra genom att skapa en mer attraktiv måltid där de färska

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram