KOntakta oss
kontakta oss

Tema: Blockkedjan och mat

5 december, 2019

Öka spårbarheten, minska fusket och bygga nya affärsmodeller – tre användningsområden för blockkedjeteknik i matsystemet.
Inom livsmedelsbranschen diskuteras blockkedjan som ett verktyg för att öka transparensen och spårbarheten. Syftet är att minska riskerna för fusk och att skapa bättre förutsättningar för återkallande av matvaror. En blockkedja är ett verifieringssystem där exempelvis transaktioner bokförs på ett stort antal datorer i ett nätverk, där varje förändring måste verifieras av väldigt många datorer i nätverket. 

Från mylla till hylla – så ska maten spåras
En svensk blockkedja som utgår från bonden som producerar maten – det är vad svenska startupbolaget Agrovektor just nu bygger. Läs intervjun här

Så kan blockkedjan ge lantbrukare mer betalt
Koldioxidhalten i atmosfären måste minska. Det kan göras genom att plantera träd, men också genom att binda in mer kol i åkermarken. För företag som vill klimatkompensera sina resor finns i dag möjlighet att plantera träd. Men två startups vill överföra tänket till jordbruket istället. Genom att använda blockkedjeteknik vill de betala bönder för kolinlagring samtidigt som företag lättar samvetet. Läs artikeln här

Nya vapen för att spåra mat
Ursprunget för många av våra livsmedel och vägen de färdats till vårt bord är en växande fråga för både konsumenter och livsmedelshandlare. Nya teknologier har redan introducerats för livsmedelsindustrin

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2023 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu