Tema: Data och jordbruk

Floden av data i jordbruket ökar explosionsartat i takt med att tekniken förfinas. Vilka är farhågorna, möjligheterna och vad blir nästa steg? Möt experterna med data i fokus.
entreprenöreRNA

”Data är den nya guldmalmen”
AgriOpt är en av de nya aktörer som stegat in i matsystemet och tar ett nytt grepp om data i jordbruket. AGFO möter grundaren Isak Nielsen.
– Man brukar höra att data är det nya guldet. Men det stämmer inte. Data är den nya guldmalmen som måste förädlas i flera steg för att få ut värdefull information – och det är den informationen som är det nya guldet som skapar värde för lantbrukaren.
Vem äger den data som lantbruket genererar?
– Lantbrukaren, det är solklart. Se till att ni äger och har rätt till er egen data, säger jag till alla lantbrukare jag möter. Viktigt också att man inte låser in sig i ett system där det inte går att flytta data till en annan leverantör om man önskar. Transparens är otroligt viktigt framöver för att få till en fungerande marknad.
Vad blir nästa steg för data i jordbruket?
– Det finns mycket data som har samlats in, men nästa steg måste bli att man kan analysera denna data och ge relevant information tillbaka

En nyhet från Agfo

© 2018 SmartAgri. All rights reserved.
En webbplats gjord av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram