KOntakta oss
kontakta oss

Tema: Kött 2.0

19 december, 2018

  Fossilfritt kött, naturbeteskött, cellbaserat kött – vi summerar årets initiativ.
entreprenörerna

Gotland först med fossilfritt kött
Från fossilt – till förnybart. Tretton gårdar på Gotland banar nu väg och bygger en modell för att producera landets första fossilfria kött.
Hej Fredrik Sundblad, projektledare för Fossilfritt kött. Ni befinner mitt i hetluften – kött och fossila energikällor är ju ständigt i fokus. Vad hoppas du att projektet ska resultera i?
– I slutändan handlar det om att minska klimatavtrycket och producera kött så energi- och miljöeffektivt som möjligt.
Och vad menar ni att fossilfritt är i fråga om köttproduktion?
– Vi landar i större frågor än vi kanske anade från början. Man är tillbaka i hur vi brukar jorden. Vi måste till exempel justera odlingsmetoderna med grödval för att få till högre fixering av kväve och bindning av kol, vilket ger en bättre vattenhållande förmåga. Det ger i sin tur mindre växtnäringsläckage och i slutändan ett mindre behov av mineralgödsel.
 Läs hela intervjun här

”Vi har inte riktigt förstått hur vi ska maximera fotosyntesen”
Märta Jansdotters är VD på Gröna gårdar och är en av förespråkarna för regenerativt jordbruk.
I en tid då kor ofta omtalas som metangasläckande miljöbovar, är det lite befriande att lyssna till Märtha Jansdotter när hon förklarar

En nyhet från Agfo

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu