KOntakta oss
kontakta oss

Torkning och lagring av spannmål 2

11 november, 2022

Inom ramen för projektet Smart Agtech, i vilket innovationshubbarna SmartAgri och Agtech 2030 samverkar, arrangerades den 2 november ett andra webbinarium om torkning och lagring av spannmål. Bakgrunden var att det första webbinariet under våren 2022 väckte stort intresse och lockade över 140 deltagare via Teams. Detta tillfälle snävade vi in oss på torkning och gav inblickar i vad som händer inom forskning och utveckling samt några möjliga vägar framåt för en lantbrukare.

Madeleine Vendel, Agroväst Gröna möten, hälsade välkommen varpå Anders Johansson, Agroväst, berättade kort om "kunskapsbron över Vättern", det vill säga samarbetet mellan SmartAgri och Agtech 2030 i projektet Smart Agtech. Hugo Westlin, RISE, inledde sedan med baskunskaper om torkning. Han slog fast att syftet med torkning egentligen är att konservera spannmålen och hindra mögeltillväxt. Förutom torkning pekade han på alternativa metoder såsom kylning, ensilering, syrabehandling samt lufttät lagring. Han visade också Energimyndighetens statistik över olika energislag för torkning och bränslemixens förändring över tid. Slutligen presenterade han Vinnova-projekt där RISE och partners studerar olika parametrars inverkan när det gäller konvektionstorkning men även användandet av alternativ teknik såsom infraljud, infraröd värme och mikrovågor.

På temat alternativ teknik för torkning gick vi också höra om torkning med torr luft, snarare än med varm luft. Först ut var Kurt Hansson, Sala, som redogjorde för EIP-projektet ”Snustorr spannmål”, sedermera ”Leandry”. Kurt berättade att han hade fått idén 2016 när han läst en artikel om Joe och Dave Loebach i Nampa, Idaho, och deras Loebach brothers Moisture Removal System. Därefter berättade Kent Samuelsson, Samster, om deras planer att testa sin teknik för spannmålstorkning. De har en avfuktningsteknik som drivs av solenergi och samtidigt ger värme och kyla, vilket kan komma till nytta i torkningsprocessen.

Nästa talare var Per Gerhardsson, Lantmännen Lantbruk, som gav en bild av hur mycket spannmål som torkas på gård respektive i siloanläggningar hos föreningar och andra större aktörer. Han presenterade också Lantmännens strategi för styrning av spannmål kommande år. Peter Johansson, Akron, berättade sedan om typiska förluster man ofta ser på befintliga anläggningar samt lösningar för torkoptimering, energikonvertering och energieffektivisering. Seminariet avslutades med Adam Löwenborg, Ludvig & Co, som visade på möjliga vägar framåt när det kommer till investeringar. Han resonerade kring hur man bygger sin investeringskalkyl och tog upp vilka stöd finns att söka. Flera av föreläsarna kom in på vad som finns att vinna med att torka och lagra spannmålen hemma på gården, exempelvis med stöd från historisk prisutveckling.

Evenemanget var ett samarrangemang med Agroväst Gröna Möten som finansieras av Region Halland, Västra Götalandsregionen, LRF och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Text och korrektur: Per Frankelius, Anders Johansson och Peter Borring

© 2018 – 2024 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu