KOntakta oss
kontakta oss

Upp till 2 miljoner finns att söka i Vinnovas utlysning för innovationsprojekt i små och medelstora företag

5 oktober, 2020

I förra veckan öppnade Vinnova sin utlysning som heter Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020. Tanken är att projektet ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Till denna utlysning kan alla aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda söka. Bolagen måste ha gjort minst 2 årsredovisningar och ha driftsställe i Sverige. Bolagen kan söka upp till 2 miljoner, men det krävs 50% delfinansiering ifrån annat håll. Något som bolagen måste kunna påvisa. Utlysningen stänger 1 december.

Med denna utlysning vill Vinnova bidra till utveckling av innovationer som

  • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att stärka sin konkurrenskraft och sitt värdeskapande. Med innovation menar vi att den tilltänkta lösningen ska vara ny och medföra ett stort värde. Värdet kan antingen vara i förhållande till företagets kunder genom att adressera deras behov på ett väsentligt bättre sätt än konkurrerande eller alternativa lösningar; eller till företaget självt genom att skapa avgörande konkurrensfördelar för företaget i termer av reducerade kostnader eller ökad produktivitet (t. ex. effektivare produktion, ny affärsmodell osv).
  • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att bredda sin kundbas genom att exploatera befintliga eller nya marknader
  • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att utveckla ny kunskap och andra unika tillgångar, materiella eller immateriella, som stärker företagens affärshållbarhet och ger företagen ett försprång i utvecklingen och exploatering av framtida innovationer
  • skapar eller förbättrar förutsättningar för företagen att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet, genom att satsa på utveckling av hållbara innovationer, det vill säga nya produkter, tjänster och processer som bidrar till ett hållbart samhälle
  • förbättrar små och medelstora företags förmåga att driva och leda framtida innovationsprojekt
  • är i ett tidigt utvecklingsskede där företaget har svårt att investera i utveckling eller erhålla privat finansiering pga. osäkerheter och risker

 

© 2018 – 2022 SmartAgri. All Rights Reserved.
Hemsidan skapad av AlizonWeb AB.
crossmenu